Sluiten

Cijfers bewegingsonderwijs primair en voortgezet onderwijs 2013

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 27 december 2015

Hoe vaak werken kinderen zich onder schooltijd in het zweet? En hoe lang duren de gymnastieklessen? Is er een verschil tussen de groepen in het basisonderwijs (PO)? En hoe is het gereld in het voortgezet onderwijs (VO)? Bestaan er grote verschillen tussen de onderwijstypen, of is het overal ongeveer hetzelfde?

Omvang lestijd voor bewegingsonderwijs in het PO varieert naar groep

In het schooljaar 2016/2017 was de gemiddelde ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs 113 minuten per week voor groep 1 en 2 en 89 minuten voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Voor groep 1 en 2 is dit iets minder ten opzichte van het schooljaar 2012/2013. Voor de groepen 3 t/m 8 is de wekelijkse lestijd nagenoeg ongewijzigd.
Er is geen verandering in aantal lessen bewegingsonderwijs. In het schooljaar 2016/2017 zijn er geen verschillen ten opzichte van het schooljaar 2012/2013. Vier op de tien scholen bieden groep 1 en 2 drie tot vijf lessen bewegingsonderwijs aan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen op drie kwart van de scholen twee lessen bewegingsonderwijs per week.

2016-2017 2012-2013
Groep 1 en 2 113 121
Groep 3 t/m 8 89 91

Bron: Mulier Instituut (2017)

Omvang lestijd voor bewegingsonderwijs in het VO varieert naar onderwijstype en leerjaar

In 2014 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs gemiddeld 150 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, doorgaans drie lesuren van 50 minuten per week. Na het eerste leerjaar, neemt dit sterk af tot 97 minuten in het vierde leerjaar en 58 minuten in het laatste jaar van het vwo.

Tabel: Bewegingsonderwijs primair en voortgezet en onderwijs
Gemiddeld ingeroosterde lestijd voor lichamelijke opvoeding 2014 naar onderwijsniveau en leerjaar* (minuten per week)

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Vmbo bbl/kbl** 156 136 109 97
Vmbo gl/tl** 151 127 110 96
Havo 147 121 108 99 66
Vwo 145 116 105 98 90 58

Bron: Mulier Instituut (Nulmeting lichamelijke opvoeding voortgezet onderwijs 2014)

* Ingeschat door sectieleiders lichamelijke opvoeding 2014
** bbl/kbl is de beroepsbegeleidende en kaderberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo, gl/tl is de gemengde en theoretische leerweg.

Bewegingsonderwijs speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Nulmeting (2015)
Leerlingen in groep 1 en 2 van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs krijgen minder bewegingsonderwijs dan die in het regulier basisonderwijs. Het aantal minuten bewegingsonderwijs is het laagst in groep 1 en 2 van het speciaal onderwijs (74 minuten per week). Dit is ongeveer de helft van het aantal minuten in het reguliere basisonderwijs. Leerlingen uit de hogere groepen (groep 3 t/m 8) van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs krijgen evenveel bewegingsonderwijs als leerlingen van groep 3 t/m 8 in het reguliere basisonderwijs.

In de onderbouw van het praktijkonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs wordt gemiddeld 125 tot 132 minuten besteed aan bewegingsonderwijs. Naarmate leerlingen verder komen in hun opleiding krijgen zij minder bewegingsonderwijs. In het laatste jaar is dit gemiddeld 110 minuten in het voortgezet speciaal onderwijs en 93 minuten in het praktijkonderwijs.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.