Alles over sport logo

Tool voor het opstarten van multifunctionele accommodaties

Een multifunctionele accommodatie (MFA) kent meerdere functies en meerdere gebruikers. Gebruikers stellen functionele eisen aan het gebouw of een specifieke ruimte. Ook hebben ze wensen ten aanzien van de gebruikstijden. De eigenaar van het gebouw hanteert kaders, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, locatie of gewenst gebruik.

Update januari 2019: de MFA tool is vanwege gebrek aan belangstelling offline gezet. Voor vragen, neem contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

De MFA Start-up Tool van Kenniscentrum Sport helpt alle betrokken (sport)organisaties om hun wensen eenvoudig kenbaar te maken. Ook de doorwerking van wensen in de kosten worden direct zichtbaar. De projectleider heeft al vroeg in het proces zicht op de wensen van alle betrokkenen en kan strijdige wensen bespreken. Hierdoor wordt het draagvlak voor de te ontwikkelen accommodatie verhoogd en worden discussies en teleurstelling later in het proces voorkomen.

Wat is de MFA Startup tool?

Deze tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie. De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden. Alle stakeholders verkrijgen inzicht in welke fase het project zich bevindt. De applicatie helpt bij het definiëren van de functies en gebruik van het gebouw. Met behulp van de tool kunnen investeringskosten en exploitatiekosten van de accommodatie berekend worden. Tevens biedt deze inzicht in het gebruiksrooster van binnensportaccommodaties en/of zwembaden als die onderdeel uitmaken van de MFA. De tool omvat de volgende mogelijke functies van een MFA: basisonderwijs, binnen- en buitensport, zwemmen, horeca, bso, zorg en welzijn.

Hoe werkt de MFA Startup Tool?

Een projectleider geeft in de tool aan wat de gewenste eigenschappen van de multifunctionele accommodatie zijn. Hoe hoog is het beschikbaar budget en aan welke MFA onderdelen wordt gedacht? Vervolgens nodigt de projectleider stakeholders uit om hun wensen in de tool kenbaar te maken. De tool biedt overzicht van alle wensen en geeft aan waar die strijdig zijn met de (voorlopige) keuzes van de projectleider. Dit zijn de punten waarover het gesprek gevoerd kan worden. In de tool zijn tevens de meest actuele financiële kengetallen verwerkt. Dat maakt het mogelijk om de wensen ook meteen door te rekenen naar investerings- en exploitatiekosten.

Informatie over MFA

Update januari 2019: de MFA tool is vanwege gebrek aan belangstelling offline gezet. Voor vragen, neem contact op met Kenniscentrum Sport & Bewegen: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Meer lezen? Vind meer publicaties over multifunctionele (sport)accommodaties in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
accommodatiebeleid