Van jongs af aan vaardig in bewegen

Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

Deelakkoord in het kort

Het doel van dit deelakkoord is om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Daarom hebben sportbonden, gemeenten, het ministerie VWS, het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners de handen ineen geslagen voor een meer motorisch vaardige jeugd. Het deelakkoord vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

Sportformateurs zijn aangesteld om de partners duurzaam met elkaar te verbinden in een akkoord. Dit overzicht geeft de sportformateur en lokaal betrokkenen munitie om lokaal inzicht te geven in welke maatregelen, interventies en bij- en nascholingen er beschikbaar zijn om te werken aan de ambities binnen het (lokale) deelakkoord.