Informatie Gemeenten

Rijksgeld voor lokale sportformateur

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren.

Het gebruik van lokale data en gegevens zorgt ervoor dat sportakkoorden beter verankerd worden in de kennis over maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor sport en bewegen. Het kennis consortium bestaande uit RIVM, Mulier Instituut, VSG, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF helpt daarbij, door ontsluiting van data en instrumenten.