(Smart) technologie en sport

Nieuwe  technologie maakt het mogelijk om individueel maatwerk te leveren, zowel voor topsportprestaties als voor bewegingsstimulering voor alle sportieve Nederlanders. Steeds kleinere en slimmere sensoren in combinatie met (big) data bieden grote kansen voor sport en bewegen. Daarnaast worden ook de sportmaterialen zelf  innovatiever met behulp van nieuwe technologie.