Organisatie van de sport

De maatschappij is volop in beweging, zo ook de sport. De vraag van leden en potentiële leden van sportverenigingen en sportscholen verandert. Kan de sportaanbieder op  alle vragen een antwoord geven? Alleen of samen met andere organisaties in de buurt? Daarnaast staat de vitaliteit van sportverenigingen onder druk, zij kampen bijvoorbeeld met een tekort aan vrijwilligers en financiën. Onderzoek is gericht op de vraag  hoe de sportinfrastructuur toekomstbestendig kan worden.