Beweegvriendelijke omgeving

Steeds meer bewijs  is geleverd dat er een relatie is tussen de inrichting van de leefomgeving en het (gezond)  gedrag van de mensen die er wonen. Een leefomgeving die uitnodigt om in de vrije tijd actief te bewegen (fietsen, lopen of sporten) brengt mensen daadwerkelijk in beweging en draagt op deze manier bij aan een gezonde bevolking.   Voorbeelden van een dergelijke leefomgeving:  ‘uitnodigend’ openbaar groen, openbare speel- en sportfaciliteiten, voldoende veilige infrastructuur voor actief transport en sportvoorzieningen.