Actieve gezonde leefstijl

Het integreren van voldoende sport en bewegen in het dagelijkse leefpatroon, dat is een actieve leefstijl. Lectoraten doen onderzoek naar bijvoorbeeld sport- en bewegingsstimulering bij specifieke groepen (lage SES of ouderen) of in specifieke settings (scholen, verpleeghuizen). Ook onderzoek naar sport en voeding, overgewicht of duurzame inzetbaarheid van werknemers  vallen onder dit thema.