Alles over sport logo

Kracht van Sport: jongere aan de bal

Voetbaltrainer worden én werken aan je toekomst. Voor kwetsbare jongeren snijdt het mes bij het project Trainerskracht van VV De Meern aan meerdere kanten. Lekker bezig zijn met hun sport en ondertussen werken aan de ontwikkeling van hun capaciteiten. Structuur, begeleiding, veiligheid en een doel, dat biedt Trainerskracht. Een praktijkvoorbeeld van hoe sport, welzijn en het onderwijs samenwerken om maatschappelijke waarde te creëren, ter inspiratie voor professionals in sport en welzijn.

Schakel tussen sport en onderwijs

Jongetje in een klein doel
(Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg (Trainerskracht))

Ferdi Vrede is bij VV De Meern de schakel tussen sport en onderwijs in het stadsdeel Leidsche Rijn, gemeente Utrecht. Hij onderhoudt de contacten tussen de voetbalclub en de onderwijsinstellingen, zodat scholen weten wat de wijk te bieden heeft op het gebied van sport. Een van de projecten die hij begeleidt is Trainerskracht. Ferdi: “Voor VV De Meern train ik jongeren die voetbaltrainer willen worden. Bij Trainerskracht gaat het om jongeren die in een kwetsbare positie zitten en die het lastig vinden om over hun toekomst na te denken. Zij worden getraind door ervaren trainers van VV De Meern die ook hun buddy zijn in dit project. Ze worden daarnaast begeleid door stagiaires van hbo- en mbo-sportopleidingen.”

Talenten komen aan het licht

‘Jongeren met affiniteit met sport, maar met uitdagingen op andere leefgebieden’, zo noemt Peter Verbeek van Stichting Zinnig de aspirant-trainers van Trainerskracht. Stichting Zinnig organiseert activiteiten voor jongeren die niet thuis kunnen wonen. De activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor ontspanning en vrije tijd, maar brengen ook talenten aan het licht bij deze groep kwetsbare jongeren in internaten. “Alex, een van de jongeren die via Stichting Zinnig ging voetballen, wilde heel graag voetbaltrainer worden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en bij De Meern kon hij training krijgen om zelf trainer te worden. Hij is inmiddels zo ver dat hij op vrijdagmiddag training geeft bij VV De Meern.”

Meer in zijn mars

Alex was als kind al gek op voetbal. Door een autistische aandoening had hij veel behoefte aan structuur en overzicht, veel meer dan een reguliere voetbaltraining hem kon bieden. Via Stichting Zinnig kreeg hij de kans om opgeleid te worden tot jeugdtrainer, vertelt Peter. “Alex leert door veel te herhalen, en dat kon hier. Zijn begeleiders zorgen ervoor dat hij overzicht heeft op wat hij gaat doen op een dag. Daardoor heeft hij zich kunnen ontwikkelen als voetbaltrainer. Zo goed dat hij nu de F’jes traint bij VV De Meern. Zijn doel is zelfstandig voetbaltrainer worden.”

Een jongere moet wel de kans krijgen om zich te ontwikkelen, want dan zie je pas wat hij in zijn mars heeft, zegt Peter. “Met succesverhalen zoals dat van Alex hopen we dat gemeenten dit gaan inzien en jongeren deze kans willen geven.”

Iedereen wint

Ferdi: “Het doel is om jaarlijks dertig jongeren te gaan trainen. We hebben nu tien aspirant-trainers die op dit moment zo’n drie maanden meedoen aan het project.” VV De Meern wil graag een rol van betekenis spelen in de jonge wijk Leidsche Rijn en is ook zelf geholpen met het project. De voetbalvereniging heeft 2.000 leden, ruim 400 vrijwilligers en genoeg trainers voor de huidige teams, maar Leidsche Rijn is in de afgelopen jaren snel gegroeid. Ferdi: “Er wonen hier veel kinderen die graag willen voetballen en die nu op onze wachtlijst staan. Om deze kinderen toch iets te kunnen bieden, organiseren we voetbal op woensdag- en vrijdagmiddag. De trainers van Trainerskracht nemen deze middag voor hun rekening, begeleid door stagiaires en ervaren trainers/buddy’s. Iedereen wint hiermee. De kinderen kunnen alvast voetballen en de jonge trainers krijgen een doel: ze kunnen allerlei vaardigheden ontwikkelen die ze in de toekomst misschien nodig hebben, zoals leiding geven en organiseren.” Voor de stagiaires van hbo- en mbo-sportopleidingen is dit een stage waar ze veel praktijkervaring opdoen. Ze worden gekoppeld aan een jongere die hen een jaar lang begeleidt en structuur biedt, en daarover brengen ze verslag uit. “Stagiaires en jongeren leren veel van elkaar.”

Door de inzet van de deelnemers van Trainerskracht is VV De Meern in staat om ook op meer incourante tijden trainingen te geven en zo efficiënter gebruik te maken van de accommodatie.

Op zoek naar ‘trainees’

Trainerskracht

Trainerskracht is een initiatief van Eelco Koot van VV De Meern. Het project ging van start in 2014 met een subsidie voor twee jaar van het Oranje Fonds vanuit het programma Kracht van Sport. Vanaf september 2016 gaat de gemeente Utrecht het project voor drie jaar financieel ondersteunen. Dankzij deze subsidies kan de voetbalclub een duurzame basis leggen voor het project. Zo volgen trainers/buddy’s eerst een cursus en werd het mogelijk het takenpakket uit te breiden van de combinatiefunctionaris, die het project aanstuurt en mensen mobiliseert waar dat nodig is. Dat laatste is zeker nodig om aspirant-trainers naar de vereniging te krijgen.

Ferdi: “Het blijkt in de praktijk erg moeilijk om jongeren doorgestuurd te krijgen vanuit jeugdwelzijnsorganisaties. Deze organisaties zijn wel heel enthousiast, maar hebben te maken met reorganisaties. Dit hadden we niet verwacht. Ondertussen willen wij verder met dit project.”

En dat dóen ze bij VV De Meern. Stagiaires en Ferdi gaan nu zelf de wijk in. “We gaan naar plekken waar jongeren rondhangen, vragen op scholen naar mogelijke kandidaten en proberen zo voldoende deelnemers te vinden. En dat werkt best goed, omdat wij ook buiten kantoortijden in de wijk te vinden zijn, net als de jongeren. Bovendien hebben we zo beter zicht op wie we aantrekken, of een kandidaat geschikt is.”

Is er wat? Gewoon even bellen

Jongetjes aan het voetballen
(Foto: Oranje Fonds/Bart Homburg (Trainerskracht))

Voor Stichting Zinnig speelt dit probleem niet. De vrijwilligersorganisatie verzorgt (sport)activiteiten bij instellingen waar kinderen wonen en komt zo kandidaten als Alex tegen. Peter: “Er wordt bezuinigd op activiteiten voor deze kinderen, die juist een kans om zich buiten de instelling te ontwikkelen hard nodig hebben. Dat VV De Meern deze mogelijkheid biedt is geweldig. Juist voor deze kinderen is sport belangrijk. Ze vinden het leuk en krijgen beweging. Tegelijkertijd biedt sport structuur en geeft het kinderen zelfvertrouwen.”

Zo belangrijk als structuur is voor kwetsbare jongeren, zo pragmatisch is Peter over de samenwerking tussen alle betrokkenen. “Er is geen formele basis tussen de voetbalvereniging en onze stichting. Als er iets is bellen we elkaar gewoon, de lijnen zijn heel kort. En we coachen de jongeren zo dat ze leren om zelf problemen op te lossen. Deze werkwijze kan omdat het doel voor iedereen hetzelfde is: jongeren ontwikkelen zodat ze zelfstandig worden. Stichting Zinnig start die ontwikkeling door activiteiten te organiseren bij instellingen. Jongeren die verder willen kunnen daarna doorstromen naar bijvoorbeeld VV De Meern.” Ferdi vult aan: “Als vereniging vinden wij dit doel belangrijk, daarom willen we graag die mogelijkheid bij ons bieden. Samen komen we eruit, we vinden altijd een weg die voor iedereen werkt.”

Tips

Ferdi: 

  • Als je een activiteit wilt opzetten, ga dan eerst kijken bij andere initiatieven. Je kunt veel leren van de ervaring van anderen, en mensen vertellen er graag over.
  • VV De Meern werkt ook samen met Harten voor Sport. De buurtwerkers van deze stichting hebben het verhaal over Trainerskracht verteld in de buurt en hebben ook de wijkagenten geraadpleegd. Die hebben voor ons weer een signaalfunctie. Zorg dus dat je verhaal verteld blijft worden, door de juiste mensen te benaderen en te netwerken.

Peter: 

  • Houd het pragmatisch. Begin klein en kijk wat wel en niet werkt. Vervolgens kun je anderen erbij betrekken en van elkaar leren.
  • Als vereniging kun je heel veel betekenen voor kinderen die op een internaat of zorginstelling wonen. Als je activiteiten wilt organiseren om het maatschappelijk belang van de vereniging of de sport te vergroten, vind je daar een dankbare doelgroep.

Sport en sociaal domein: zo werkt het samen!

Via sport en bewegen kun je werken aan het realiseren van uiteenlopende sociale doelen. Denk aan het vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid, participatie of integratie of het tegengaan van eenzaamheid of schooluitval. De afgelopen jaren zijn tientallen sociale sportinitiatieven opgestart en uitgevoerd, bijvoorbeeld binnen de programma’s Kracht van Sport en Sport en Bewegen in de Buurt. Deze initiatieven zijn ondersteund en gevolgd door Kenniscentrum Sport, het Oranje Fonds en NOC*NSF. In de brochure ‘De sociale kracht van sport’ staan vijf praktijkvoorbeelden beschreven waarin een sportclub samenwerkt met een of meerdere organisaties uit het sociale domein. Achterin de brochure staan onderstaande vijf elementen van een sterk sociaal sportinitiatief beschreven, met praktische tips voor sportaanbieders die aan de slag willen.

  1. Samenwerking tussen sport en het sociale domein.
  2. Gecombineerd activiteitenaanbod: sport of bewegen, aangevuld met activiteiten die bijdragen aan het beoogde sociale doel.
  3. Goede begeleiding door (geschoolde) vrijwilligers, maatjes en professionals die onderling hun kennis en ervaring delen.
  4. Een toegankelijke accommodatie in de wijk met voldoende ruimte om mensen te ontvangen.
  5. Een sterk marketing- en communicatieplan om deelnemers en vrijwilligers te werven en te binden, leden te betrekken en het initiatief in te bedden.

Lees meer

Uitgebreide informatie over de opbrengsten van het Kracht van Sport-programma van het Oranje Fonds is te vinden in het artikel ‘Hoe start je een sociaal sportinitiatief’. Hier zijn ook de criteria te vinden voor het aanvragen van een subsidie bij het Oranje Fonds.

Onder de Mensen is een serie verhalen van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) waarin gezocht wordt naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in Utrecht. Deel 17 gaat over Trainerskracht.

Fotografie: Oranje Fonds/Bart Homburg (Trainerskracht).

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
In de wijk
Jongeren
professional
praktijkvoorbeeld
pedagogisch sportklimaat