Alles over sport logo

Heeft je kind leerproblemen? Gymles helpt!

Beweegonderwijs heeft een positieve invloed op kinderen met leerproblemen, zo blijkt uit het proefschrift van bewegingswetenschapper Marieke Westendorp.

Kinderen met leerproblemen in het speciaal basisonderwijs hebben over het algemeen slechtere grove motorische vaardigheden dan kinderen op de reguliere basisschool. Deze vaardigheden worden wel ontwikkeld, maar met zo’n drie jaar achterstand op leeftijdsgenoten.

Het gericht trainen van balvaardigheid van kinderen met leerproblemen, laat zien dat niet alleen hun grove motorische vaardigheden verbeteren. Ook planningsvaardigheden en probleemoplossend vermogen van de kinderen namen toe.

Marieke hoopt dat het belang van sport op school hiermee nogmaals is aangetoond. Zij sluit zich hiermee aan bij de mening van onder andere Anky van Grunsven en Foppe de Haan.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Onderwijs
Kinderen
public
feiten en cijfers
bewegingsonderwijs