Alles over sport logo

Handige sites, instrumenten en interventies om ouders te betrekken bij het beweeggedrag van kinderen

De rol van ouders is belangrijk om kinderen een actieve leefstijl aan te leren. Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Toch blijkt het in de praktijk best lastig om ouders hier op aan te spreken. Er zijn verschillende instrumenten, tools en aanpakken/ interventies beschikbaar om ouderbetrokkenheid te vergroten. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een aantal interessante op een rij gezet.

Websites en instrumenten

De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School- aanpak is een praktische werkwijze die ondersteuning biedt om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers op uw school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van gezondheid op de meest effectieve manier in te zetten. De site biedt ook veel informatie over en een stappenplan voor Ouderbetrokkenheid. Lees meer op de site Gezonde School.

Tv-Sportplezier

Belangrijk onderdeel van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is Tv-Sportplezier, een multimediaal en digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Onder leiding van Jack van Gelder brengen kinderen met een eigen redactie ouders en verenigingen dichter bij elkaar. Dit doen ze onder meer door het publiceren van achtergrondartikelen over ouders langs de lijn en op de sportclub en de inzet van social media voor filmpjes, best practices en interviews. De dialoog tussen ouders en verenigingen (bestuurders, trainer/coaches) staat altijd centraal. Overkoepelend thema is de potentie van sport voor de ontwikkeling van kinderen. Voorwaarde is –vanzelfsprekend- dat kinderen blijven sporten. Dat doen ze alleen als ze sport leuk blijven vinden. Tv-Sportplezier geeft inzichten en tips om het kind positief te ‘supporten’.

Ouderbetrokkenheid

Op de website gezondeschool.nl staan handige tips en trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten. Er is een onderscheid gemaakt in ouderbetrokkenheid van ouders met kinderen in het basisonderwijs en van ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs.

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Een interessante pagina in het kader van sport en bewegen is bijvoorbeeld brug tussen jeugd- en sportbeleid.

Argumentenkaartjes

argumentenkaartjes

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de zogeheten Argumentenkaartjes ontwikkeld. De kaarten zijn een middel om het gesprek aan te gaan met ouders over het belang van sport en bewegen, aanhakend op de werkelijke drijfveren van de ouders. Er wordt ingegaan op wat de ouder drijft, motiveert en belangrijk vindt. Waarom de Argumentenkaartjes aanslaan? U start niet bij wat u zelf belangrijk vindt, namelijk sport en bewegen, maar bij het perspectief van de ouder. Het is de bedoeling dat de argumentenkaarten worden ingezet in de tweede fase van ouderbetrokkenheid, namelijk het bewustmaken van ouders. Lees hier meer over de Argumentenkaartjes, of download de kaartjes direct.

Flyer Bewegen met plezier!

‘Bewegen met plezier! Ieder kind kan het, ook die van jou!’ is een flyer voor ouders over het belang van hun betrokkenheid bij het beweeggedrag van hun kind(eren). Er staan praktische tips in zoals leuke beweegactiviteiten per leeftijdscategorie, maar ook adviezen om ouders samen met hun kinderen te laten bewegen. Ook worden er richtlijnen gegeven voor de benodigde hoeveelheid beweging per dag en tips voor het maximaal aantal uren tv kijken, computeren en andere zittende activiteiten. Het is de bedoeling dat de flyer wordt ingezet in de derde fase van ouderbetrokkenheid, namelijk het ‘ondersteunen van ouders’.

Training Ouderbetrokkenheid Kenniscentrum Sport & Bewegen

De rol van ouders is essentieel om kinderen een actieve leefstijl aan te leren. Kinderen zullen gezond gedrag gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren. Maar hoe maak je van ouders bondgenoten? Hoe maak je ze bewust van de rol die zij hebben en hoe kun je ze helpen om deze rol positief in te zetten? Deze vragen staan centraal in de training Ouderbetrokkenheid. In twee dagdelen, of zoals het onderling wordt afgesproken, gaat u aan de slag met:

 • Het bereiken van ouders.
 • Het bewust maken van ouders.
 • Het ondersteunen van ouders bij het aanleren van een actieve leefstijl voor hun kinderen.

U krijgt kennis, theorieën en voorbeelden aangereikt en gaat samen met de andere deelnemers aan de slag met de materie. Deze training is ontwikkeld voor professionals die de ouderbetrokkenheid bij het thema actieve leefstijl van hun kinderen willen vergroten, en kan op maat gemaakt worden. De training is geschikt voor zowel professionals uit het onderwijs, de wijk, de sport, de zorg als de jeugdgezondheidszorg. Neem voor meer informatie contact op met rebecca.beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Adviesgesprekken Ouderbetrokkenheid Kenniscentrum Sport & Bewegen

Vindt u het ook lastig om ouders te betrekken bij uw sportvereniging, school, playground of andere locatie? Samen kunnen we kijken naar eventuele verbeteringen om aan te brengen in uw aanpak en lopen we de drie stappen door. Zo hebben we een adviestraject met Gym+ in Amsterdam gedaan. De gewijzigde uitnodiging en de inzet van argumentenkaartjes blijken hier bijvoorbeeld goed aan te slaan. U krijgt advies op maat en een-op-een contact. Neem voor meer informatie contact op met rebecca.beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Aanpakken en interventies

Er zijn verschillende aanpakken ontwikkeld die mooie resultaten behalen op het betrekken van ouders. Aanpakken die u in uw eigen lokale praktijk kunt uitvoeren en waarbij sport en bewegen een belangrijk onderdeel vormt. Ze hebben hun dienst bewezen in de praktijk en zijn erkend. U hoeft zo niet opnieuw het wiel uit te vinden. Hieronder worden enkele voorbeelden nader toegelicht. Een compleet en up-to-date overzicht van erkende interventies, inclusief contactgegevens en een uitgebreide omschrijving, is te vinden op de website Sport- en Beweeginterventies door de zoekterm ‘ouders’ te gebruiken.

(Zwem)sportaanbod ouders van jonge kinderen

Het hoofddoel van deze interventie is ouders van jonge kinderen die leren zwemmen of aan het trainen zijn, structureel in beweging te brengen bij de zwemvereniging. Subdoelen van de interventie zijn:

 • Een structureel sportaanbod voor ouders met jonge kinderen tijdens de zwemles/trainingen beschikbaar hebben
 • Ouders kennis laten maken met het sportaanbod en de zwemvereniging, en daarmee het verhogen van de binding met de club
 • Meer ouders worden lid van de vereniging
 • Meer ouders worden actief als kaderlid/vrijwilliger binnen de vereniging.

Lees meer over de interventie Sportaanbod ouders van jonge kinderen

Jump-in

Jump-in is een interventie die de lichamelijke activiteit van basisschoolkinderen in sociale en economische achterstandswijken stimuleert. De interventie is ook gericht op het voorkomen van overgewicht en heeft een positief effect op de motorische ontwikkeling en fysieke conditie. Er worden verschillende workshops, cursussen en activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Enkele voorbeelden van cursussen:

 • Een presentatie en bijbehorend groepsgesprek met ouders over gezonde voeding en de meerwaarde voor leerlingen
 • Een cursus ‘ Gezond kopen, gezond koken’ waarin ouders leren om gezonder en (veelal) minder te eten. De cursus bestaat uit vier voorlichtingsbijeenkomsten van 2,5 uur per week
 • Het interactieve theaterstuk ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ gaat over opvoeding, voeding en bewegen. Via interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen krijgen ouders inzicht in hun rol bij ontbijten, snoepen en snacken, gamen en buitenspelen. De voorstelling geeft ouders handvatten om hun opvoedvaardigheden te versterken en heeft een positieve insteek
 • Workshop en groepsgesprek over water en gezoete dranken. De workshop start met een vraag: Wat is er mis met gezoete dranken? Ouders bekijken en beoordelen met calorieblokjes verschillende zoete dranken. Hoe passen deze dranken in de dagelijkse voeding? Als afronding bespreken de ouders wat zij thuis willen veranderen en waar zij denken tegen aan te lopen.

Meer informatie over Jump-in en de cursussen zijn te vinden op de site van gemeente Amsterdam. Lees meer over de interventie JUMP-in.

Skills4life

Integraal programma voor jongeren tussen de twaalf en negentien jaar met overgewicht. De beweeglessen zijn gebaseerd op oriëntatievormen beweegaanbieders in de wijk. Tevens doen de jongeren mee aan de acht fitnesslessen om hun fysieke gestel te verbeteren. Succesvolle leefstijlinterventies oefenen invloed uit op de systeemomgeving van de deelnemers. Om die reden maken ook de ouders deel uit van het programma. Voor hen zijn vier lessen met informatie over voeding, bewegen gedrag en de (voorbeeld)rol van de ouder. Ouders volgen eveneens acht fitnesslessen. Lees meer over de interventie Skills4life.

Auteur(s)

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Kinderen
professional
in beweging brengen, ouderbetrokkenheid