Alles over sport logo

Factsheet Sporten en bewegen (jong)volwassenen

Volwassen sporters zijn vaak een vergeten groep voor gemeenten, sportverenigingen en fitnesscentra. Kenniscentrum Sport, VSG en NOC*NSF ontwikkelden samen een Factsheet die alle motieven en belemmeringen in kaart brengt, plús 7 oplossingen om deze groep aan het sporten te houden / krijgen. Bruikbaar voor gemeenten en sportaanbieders.

Gemeenten richten zich in sport- en beweegbeleid vooral op de jeugd, op ouderen en op kwetsbare doelgroepen. Ze besteden weinig aandacht aan volwassenen in de leeftijd van 20 – 65 jaar, terwijl er wel veel redenen zijn om dat wel te doen. Het is bijvoorbeeld een grote groep mensen, 77,3% van de bevolking. Of het feit dat overgewicht met 27% het sterkst stijgt in de leeftijdsgroepen 25 tot en met 45 jaar! Of dat steeds minder mensen voldoen aan de Beweegrichtlijn. We roepen gemeenteambtenaren, maar ook sportverenigingen en fitnesscentra op om aan de slag te gaan om volwassenen meer te laten sporten en bewegen.

Wat willen volwassenen?

factsheet sport en bewegen voor jongvolwassenen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

We hebben samen met 26 gemeenten en landelijke partners als NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten in kaart gebracht waarom er meer aandacht moet komen voor de groep in de leeftijd van 20 – 65+ jaar (urgentie). Daarnaast hebben we motieven en belemmeringen in kaart gebracht per leeftijdsgroep. Waarom stoppen mensen met sporten en bewegen (belemmeringen) en wat hebben ze nodig om weer te starten (motieven)? Bijvoorbeeld gericht op het opbouwen van fitheid en gezondheid (65+) of door te kunnen sporten en bewegen op een moment dat het voor hen schikt (21-35 jaar). Dit vraagt om een aanpak die per leeftijdscatagorie of levensfase verschilt. Tenslotte beschrijven we een zevental oplossingsrichtingen die gemeenten kunnen kiezen. Oplossingsrichtingen waaraan sportverenigingen, fitnesscentra maar ook de doelgroep zelf kunnen bijdragen. Door gericht subsidiebeleid, of door als gemeente randvoorwaarden te creëren zoals in de openbare ruimte of op sportaccommodaties.

Hoe werkt de factsheet?

De factsheet toont het overzicht van urgentie, motieven en belemmeringen en oplossingsrichtingen. U kunt in de interactieve factsheet op TIP klikken om meer te lezen over de oplossingsrichtingen. De zeven aanpakken staan verder uitgeschreven in een artikel. In dit artikel kunt vervolgens ook voorbeelden vinden in de kaders.

Alle kennis is verzameld in een zeer uitgebreide PowerPoint presentatie. Deze kunt u downloaden door rechts beneden te klikken. De informatie uit de Powerpoint kunt u gebruiken in uw gesprekken in uw gemeente. Ga aan de slag en gebruik de kennis en ervaringen die anderen voor u verzameld hebben.

Download de printversie van de Factsheet Sport en bewegen (jong)volwassenen

Artikelen uitgelicht


Beweegstimulering
professional
feiten en cijfers
in beweging brengen