Alles over sport logo

Subsidieprogramma Sportimpuls voor kinderen met overgewicht

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is de afgelopen decennia sterk toegenomen. In 2015 had zelfs één op de acht Nederlandse kinderen overgewicht (Beck & van Brussel-Visser, 2016). Het ministerie van VWS wil daar iets aan doen en financiert daarom het subsidieprogramma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Daarmee kan jij als lokale sport- en beweegaanbieder middelen krijgen om deze kinderen in beweging te brengen. Met Sportimpuls KSG krijg je de mogelijkheid om een uitgebreid sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en aan te bieden aan kinderen tot 18 jaar met (risico op) overgewicht.

Kernelementen voor een actieve en gezonde leefstijl

Het aanbod binnen de Sportimpuls KSG stimuleert kinderen met (risico op) overgewicht die weinig of niet sporten om deel te nemen aan langdurig sport- of beweegaanbod. Bovendien kunnen de projecten ervoor zorgen dat kinderen langdurig blijven bewegen en zo overgewicht terugdringen en een gezondere leefstijl ontwikkelen. Om jouw aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij deze doelen zijn drie kernelementen van belang:

1. Samenwerking tussen sport en zorg

Het gedrag van kinderen veranderen is moeilijk en er komt veel bij kijken. Het uitwisselen en inzetten van specifieke kennis op het gebied van zorg en sport is daarom heel belangrijk. Zowel bij het herkennen en bereiken van kinderen met overgewicht als bij de uitvoering van jouw project is de zorg een belangrijke partner. Goede samenwerking is dus een vereiste voor het aanvragen van de subsidie. In het artikel over de samenwerking tussen sport en zorg staan meer tips.

2. Ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning

Om ervoor te zorgen dat een interventie die jij gebruikt op lange termijn effectief is, moet het hele gezin zich bewust zijn van de noodzaak en de mogelijkheden van gezond gedrag. Hierbij zijn ouders heel belangrijk. Jouw project is daarom effectiever als je ouders niet alleen informeert, maar ook actief betrekt en ondersteunt. Meer informatie hierover vind je in het artikel over het doel van ouderbetrokkenheid.

3. Passend sport- en beweegaanbod

Bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Daarom staat het sport- en beweegaanbod centraal bij Sportimpuls KSG. Zorg dat jouw aanbod goed past bij de wensen van het kind om de drempel tot sport- en bewegen zo laag mogelijk te houden.

Erkende interventies voor het stimuleren van sport- en bewegen

Benieuwd naar de interventies die je kan je gebruiken binnen jouw Sportimpuls project? Via de Menukaart sport- en beweeginterventies waar alle erkende interventies voor het stimuleren van sport- en bewegen voor kinderen met overgewicht op staan. Voor je project binnen Sportimpuls KSG moet minimaal een van deze interventies gebruikt worden. Als de interventie niet aan alledrie de kernelementen voldoet moet je de interventie zelf, samen met je partners, verrijken met de kernelementen. Bovendien moet je aanvraag voldoen aan de subsidievoorwaarden die je vindt op de website van ZonMw.

Sportimpuls subsidie aanvragen

De eerste subsidieronde van Sportimpuls KSG was in 2013. In 2018 was 1,8 miljoen euro beschikbaar voor lokale projecten die met inzet van interventies zorgen voor het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen met (risico op) overgewicht. Wil jij bijdragen aan het in beweging brengen van deze kinderen? Via de website van ZonMw kun je in de gaten houden wanneer je weer subsidie kunt aanvragen.

Meer informatie over Sportimpuls KSG

Sportimpuls KSG valt binnen het programma Sport & Bewegen in de Buurt dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. ZonMw is de subsidieverstrekker en Kenniscentrum Sport & Bewegen is de belangrijkste kennispartner op het gebied van bewegen en overgewicht.


Artikelen uitgelicht


Beleid
Eerstelijnszorg, In de wijk, Sportaanbieders
Jongeren, Kinderen
professional
financiering en subsidies, gewicht