Alles over sport logo

Rekentool sociaaleconomische waarde sport en bewegen

Hoeveel levert het op als méér mensen in jouw gemeente in beweging komen? Kenniscentrum Sport ontwikkelde een rekentool waaruit blijkt dat de sociaaleconomische waarde per persoon kan oplopen tot € 25.000 a € 100.000. Hoe pas je deze kennis toe in jouw gemeente? Lees de ervaringen van vijf gemeenten.

Mensen duurzaam méér laten bewegen heeft een economische waarde voor gemeenten. Als je de berekening doortrekt naar heel Nederland, kan het een jaarlijkse waarde opleveren van circa € 1,35 miljard voor Nederland. Dat geldt in het geval dat 10% van de mensen die de beweegnorm niet halen, dat wel gaan doen. (Deze rekensom is gebaseerd op de voormalige beweegnorm, die in 2017 is vervangen door een nieuwe beweegrichtlijn.) Dit geldt voor de verdere levensloop van deze groep. Vooral de baten op gebied van arbeid (toegenomen productiviteit, afname ziekteverzuim) en de baten met betrekking tot de kwaliteit van leven van ‘bewegers’ zijn fors.

4 manieren om deze kennis toe te passen in jouw gemeente

In opdracht van Kenniscentrum Sport stelde Ecorys dit rapport op over de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen. Maar hoe pas je deze kennis toe in je gemeente? Wat kun je er daadwerkelijk mee en wat zijn de beperkingen? Kenniscentrum Sport vroeg vijf gemeenten naar hun ervaringen. Uit de interviews delen we 4 tips over het lokaal toepassen van deze kennis.

“Sport kost geld, is altijd het idee, een soort algemeen beeld. Tot op heden ontbrak hiervoor het bewijsmateriaal.Wat in het rapport staat, is daarom precies wat ik nodig heb.” (Mari Rovers, gemeente Meierijstad)

1. Onderbouwing van beleid

De vijf gemeenten gebruiken deze kennis vooral ter onderbouwing van het gemeentelijk sportbeleid en activiteiten. Het is van belang om beleidsmatig te kunnen kaderen, om sport een goede plek te geven in het beleid. Vooral de taartdiagrammen en het rekenvoorbeeld uit het rapport geven een cijfermatige onderbouwing en laten zien dat sport (en bewegen) meer dan alleen leuk is.

“Met de rapportage kunnen we laten zien waar sport aan kan bijdragen. Tot dusver konden we de gegevens nooit echt hard maken.We hebben het gebruikt als onderbouwing en laten zien dat bewegen en sporten geld opleveren, welk belang het heeft.” (Lisenka Stuivenvolt-van Oorschot, gemeente Helmond)

Ook helpt het rapport over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen om te laten zien dat de baten van sportbeleid zich manifesteren op de (beleids)terreinen gezondheid, sociaal en arbeid. Ook de resultaten die nog niet in euro’s vertaald kunnen worden zijn hierin waardevol, vooral omdat ze ‘een verhaal’ geven.

“Ook al geeft ‘sociaal’ geen harde cijfers, het bevestigt wel je zoektocht en helpt in je onderbouwing.” (Suzan de Jong, gemeente Winterswijk)

2. Verantwoording voor investeringen in sport

Behalve voor onderbouwing van beleid blijkt het rapport bruikbaar voor gemeenten bij de verantwoording (het terugkijken op beleid, uitvoering en resultaten). De kennis helpt om voor een deel antwoord te kunnen geven op de vraag wat sport- en beweegbeleid waard is en waarom een gemeente erin investeert. Dit is vooral ingegeven door bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van het sociaal domein, waaronder ook steeds vaker de sport.

In ons jaarlijks programma beschrijven we doelen en evalueren we. In deze rapportage gebruiken we de aantallen en wordt het bereik beschreven. Dit kunnen we nu koppelen aan de bedragen uit het rapport ‘sociaaleconomische waarde van sport en bewegen’ en daarmee laten zien wat het oplevert, zonder dat deze bedragen daadwerkelijk in onze portemonnee terecht komen.” (Corniel Groenen, gemeente Den Bosch)

3. Stakeholders zoeken

Een uitdaging zit voor de meeste ondervraagde gemeenten vooral in integraliteit. Het maken van verbinding tussen de andere domeinen en het domein sport is nog niet vanzelfsprekend. De beleidsmakers op sport kennen de waarde van bewegen. Maar hoe kijken andere beleidsmakers en lokale partners hiernaar? Het rapport geeft inzicht in welke partijen baat hebben bij bewegende burgers.

“De kennis uit het rapport helpt ons om in gesprek te komen met andere partijen. Bijvoorbeeld de besparing op zorgkosten zou aanleiding kunnen zijn om met zorgverzekeraars te gaan praten. Dit helpt aan te tonen waarom andere partijen (dan (sport)gemeenten) ook mee zouden moeten werken.” (Luc Meerts, gemeente Venlo)

4. Overtuigen

Het rapport verschaft gemeenten inzichten en bevestigt dat sport (op meerdere terreinen) geld oplevert. Dit inzicht kan op diverse manieren gebruikt worden, maar voor Den Bosch (en Winterswijk) dient het met name om te overtuigen:

“De bevolking heeft een belangrijke stem en dat zorgt voor beweging. Tuurlijk helpt een goed hart voor de sport ook mee, maar die politieke contacten/lobby is nodig. Dat moet je samen laten werken om sport hoog op de agenda te krijgen. Hierbij kunnen we dan nu ook de argumenten uit het rapport over de sociaaleconomische waarde gebruiken.” (Corniel Groenen, gemeente Den Bosch)

Overigens geven de gemeenten aan dat alleen kennis over de (sociaal)economische waarde vaak niet genoeg is om mensen te overtuigen. Vaak vullen zij dit aan met bijvoorbeeld persoonlijke verhalen over wat sport en bewegen voor burgers betekent.

Lokaal aan de slag met SROI

In deze tijd beseffen we ons des te meer dat sport en bewegen onmisbaar zijn voor een vitale en gezonde samenleving. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum Sport & Bewegen een SROI-dashboard. Dit dashboard is een handige tool, waarmee je een inschatting krijgt van de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen in op lokaal niveau. Het dashboard geeft je inzicht in de waarde voor domeinen als gezondheid, maar ook voor arbeidsproductiviteit en verzuim. Hier vind je meer informatie over het SROI-dashboard.

De volgende stap: SROI-premium

Met de (betaalde) premium versie haal je nóg meer uit het SROI-dashboard. Zo kun je bijvoorbeeld de uitkomsten afzetten tegen die van een groep vergelijkbare gemeenten. In een duidingsgesprek met onze experts geven we toelichting op de data en bekijken we welke vervolgstappen jouw gemeente kan zetten. Samen bekijken we hoe je zo veel mogelijk waarde uit je gemeentelijk sport- en beweegbeleid kunt halen. Hier vind je meer informatie over het SROI premium-dashboard.

Meer kennis over waarde van sport en bewegen:

Reken uit wat dit voor jouw gemeente kan betekenen

Met deze rekentool maak je een schatting van de sociaaleconomische waarde van jouw project of beleid. Vul het aantal personen in dat – bijvoorbeeld door een interventie, programma of beleidsmaatregel – voortaan regelmatig gaat sporten en bewegen en dat voorheen niet deed. En lees ook waarmee je bij het interpreteren van de resultaten rekening moet houden.

Conclusie

Kennis over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen is interessant voor jou als lokale professional. Als je anderen wilt overtuigen van de waarde van sport en bewegen en als je relevante stakeholders wilt betrekken, komt kennis over sociaaleconomische waarde van pas. Het geeft je extra informatie om beleid te onderbouwen en te verantwoorden. Wellicht helpt de factsheet met de belangrijkste uitkomsten op 1 A4 je om het gesprek aan te gaan. Een vertaalslag van de huidige informatie naar een meer specifieke, lokale situatie zou onderbouwing en verantwoording nóg verder verbeteren. Daarvoor moeten we wel eerst meer lokale effecten van sportbeleid verzamelen.

Je argumenten onderbouwen met ‘euro’s’ is vaak een goed idee. Maar realiseer je dat er ook andere onderbouwing mogelijk is. Zo is voor bepaalde effecten van sport wel bewijs, maar kan dit nog beperkt vertaald worden naar euro’s. Of denk aan de persoonlijke verhalen van wat sport betekent voor mensen in je gemeente. Sommigen vinden dit belangrijker dan de euro’s die het op kan leveren!

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
feiten en cijfers
waarde van sport en bewegen