Alles over sport logo

Nederlandse sportkennis voor het buitenland: Sportfolio Internationaal

In Nederland vinden veel innovatieve ontwikkelingen in de sport plaats. Internationaal valt het op dat ons land naar populatieomvang gemeten een hoog rendement heeft in termen van medaillespiegels en eindplaatsen op WK’s. Ook in de breedtesport lopen we voorop met de inzet van buurtsportcoaches en de ontwikkeling van ‘open clubs’. Ontwikkelingen die bijdragen aan de kwaliteit en inclusiviteit van lokale sportparticipatie.

Nederland investeert in de versterking van top- en breedtesport door middel van landelijke onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Deze stimuleren onderzoek en kennisontwikkeling en helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van sport en bewegen op alle niveaus. Deze investeringen leveren sterke producten, brede kennis en expertise en vakbekwame professionals op.

Toonaangevend in ambitie

Zowel in de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen als in de Innovatieagenda worden de internationale sportambities – toonaangevend sportland zijn in prestatie, kennis en innovatie – van Nederland onderstreept. De innovatieagenda en de daaraan gekoppelde subsidies ondersteunen een aantal innovatiecentra in Nederland. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van roeiprestaties, maar ook aan Playgrounds in de stad. In Eindhoven worden zwemprestaties versterkt en op Papendal staat onder andere verbeterde sportvoeding hoog op de agenda.

Online etalage

Kenniscentrum Sport verzamelt in samenwerking met partners en in nauw contact met het Ministerie van VWS exporteerbare producten, kennis en expertise. Hoe maken wij onze positie als toonaangevend sportland zichtbaar en welke kennis kan ook internationaal toegepast worden? Verzamelde producten, kennis en expertise zijn beschikbaar in de online etalage ‘Sportfolio Internationaal’.

Ook bijdragen aan Sportfolio Internationaal?

Wil je ook bijdragen aan Sportfolio Internationaal? En op die manier kansen creëren door uw kennis, innovaties, diensten, interventies en producten internationaal onder de aandacht te brengen? Download dan het invulformulier, vul het in en stuur het ingevuld terug.

Wat gebeurt er met de online informatie?

Ministers, het Ministerie van VWS, NOC*NSF, universiteiten, Kenniscentrum Sport en andere sportorganisaties krijgen regelmatig bezoek uit het buitenland waarbij goede voorbeelden uitgewisseld worden. Goede gelegenheden om te laten zien wat Nederland in huis heeft.

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij Jacqueline Kronenburg, jacqueline.kronenburg@kenniscentrumsportenbewegen.nl adviseur van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Artikelen uitgelicht


Beleid
Sportaanbieders
professional
feiten en cijfers
beleidsontwikkelingen