Alles over sport logo

In één oogopslag alle sport in verkiezingsprogramma’s 2017

Welke politieke partij heeft welke ideeën over sport en bewegen? En hoe concreet zijn die plannen dan? Over welke thema’s spreken veel partijen zich uit? En is er anno 2017 minder of meer aandacht voor sport en bewegen in de Tweede Kamer, vergeleken met 2013? Met een interactieve infographic is al die informatie – en meer! – voor het eerst in één dynamisch beeld gevangen, geduid zonder politieke kleuring.

Lees ook:

Het Regeerakkoord 2017-2021 van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft als titel Vertrouwen in de toekomst.

Lees hier het artikel Regeerakkoord Rutte III over sport en bewegen

Interactieve infographic van Kenniscentrum Sport geeft inzicht en overzicht

In verkiezingstijd spreken veel politieke partijen zich uit over de plannen en ideeën die zij hebben op het gebied van sport en bewegen. Kenniscentrum Sport analyseerde de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017.

Het overzicht kunt u als interactieve pdf downloaden: Sport in verkiezingsprogramma’s 2017.

port in verkiezingsprogramma’s 2017

Waarop is de infographic sport in verkiezingsprogramma’s gebaseerd?

Op basis van quick scans door zowel NOC*NSF als Kenniscentrum Sport zijn vijf hoofdthema’s en drie thema’s met randvoorwaarden benoemd. Deze zijn aangevuld en uitgebreid tot een onderscheidende lijst met hoofdthema’s waaraan subthema’s zijn verbonden:

  • Sport en participatie.
  • Gezondheid en preventie.
  • Jeugd en onderwijs.
  • Topsport en evenementen.
  • Sportklimaat.
  • Fysieke omgeving.
  • Wet- en regelgeving.
  • Innovatie.

Vervolgens zijn alle (in november 2016 beschikbare) verkiezingsprogramma’s doorzocht op de woorden sport, bewegen, beweging en vormen daarvan (gym, bewegingsonderwijs, fietsen, wandelen, zwemmen). Ze zijn alleen geteld als ze daadwerkelijk over fysieke activiteit gaan en niet figuurlijk bedoeld zijn. Kenniscentrum Sport heeft hiermee een zo objectief mogelijke analyse gemaakt, hoewel enige interpretatie niet is uit te sluiten.

Meer of minder, concreet of niet?

Eerst zijn alle woorden geteld: dat levert de absolute waarde op in de eerste kolom. Hier scoort D66 het hoogst (66) en PVV het laagst (0). De relatieve waarde is het aantal keer dat sport genoemd wordt gedeeld door het totaal aantal woorden van het partijprogramma. Dan troeft CDA nipt D66 af, gevolgd door VVD en PvdA.

Is er nu minder of meer aandacht voor sport en bewegen? Dat zien we in de kolom met de pijltjes. De verkiezingsprogramma’s van deze partijen uit 2013 hebben dezelfde ‘behandeling’ ondergaan. De pijltjes naar boven en naar beneden geven aan of partijen relatief gezien meer of minder aandacht besteden aan sport, vergeleken met hun eigen programma van 2013. ChristenUnie, D66, PvdA én SGP besteden nu meer aandacht aan sport en bewegen dan vier jaar geleden; de andere partijen minder.

En dan de vraag: Mooi, al die woorden, maar hoe concreet zijn die plannen? Ook hierin is een neutrale analyse mogelijk.
Als sport alleen genoemd wordt (‘verdient onze aandacht’, ‘is belangrijk’) levert dat in deze analyse geen punten op. Als de tekst een richting heeft (‘meer aandacht voor’, ‘moet gestimuleerd worden’) is dat één punt waard. Als de tekst een richting heeft, maar het ‘hoe’ ontbreekt (‘we investeren in’, ‘we maken het mogelijk dat’) levert dat twee punten op. De hoogste score van drie punten geldt als de tekst een richting heeft en ook het ‘hoe’ wordt benoemd (wetgeving, belastingmaatregel, bepaalde functionaris). Dit is per sportspecifiek thema gescoord en vervolgens gemiddeld. Algemene, meer randvoorwaardelijke thema’s zoals fysieke omgeving, wet- en regelgeving en innovatie zijn niet meegenomen in deze berekening.

Daarom zien we bij PVV geen sterren, want dat scoort alleen heel concreet op Innovatie: dat budget moet worden geschrapt. Innovatie is als randvoorwaardelijk thema niet meegenomen in het sterrensysteem.

De VVD scoort drie sterren, want die partij is het meest concreet over onderwerpen zoals de inzet van de vakleerkracht in het basisonderwijs en bijvoorbeeld de aanpak van matchfixing, doping en wangedrag (schorsen bestuurders, sporters).

Ook 50PLUS heeft drie sterren: die partij is onder andere concreet over gratis verklaringen omtrent goed gedrag voor vrijwilligers en meer budget om ouderen meer te laten bewegen.

Welk thema is kansrijk en welke minder?

Voor stakeholders die willen lobbyen voor een specifiek thema geeft dit overzicht inzicht op welke thema’s alle partijen wel een mening hebben. Door op de bolletjes te klikken, wordt duidelijk wat de verschillende partijen over deze thema’s melden. Daardoor kunnen slimme strategen herkennen bij welke partijen welke thema’s hoog op het prioriteitenlijstje staan, en ook welke thema’s maar mondjesmaat aan bod komen.

Wat in het overzicht opvalt is dat er vrijwel Kamerbreed aandacht is voor het thema Gezondheid en preventie. Daarbij zijn Gezonde leefstijl en Financiering van preventie topscorers. Ook het thema Fysieke omgeving vindt veel weerklank: denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid van accommodaties, fietsen en natuur en recreatie.

Op de onderwerpen topsport, participatie en jeugd lopen de ideeën het meest uiteen, zo is de indruk.

vvd en pvda sport in verkiezingsprogramma's
Verschil in aandacht voor ‘sport en bewegen’ en ‘zorg’ bij de twee coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017

Sport en bewegen en gezondheid

Minister Schippers heeft 8 december 2016 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over sport en bewegen en de gezondheidszorg. Dat was aanleiding voor nog een kleine extra analyse: Hoe verhoudt de aandacht voor sport en bewegen zich tot die voor de zorg? Kort samengevat komt het erop neer dat er bij de VVD bijna vier keer zo veel aandacht voor zorg (de ‘achterkant’) is dan voor sport en bewegen/preventie (de ‘voorkant’). Bij de PvdA is dat zelfs bijna vijf keer zo veel. Met meer aandacht voor preventie, en voor de rol van sport en bewegen daarin, kan wellicht over vier jaar de verhouding anders komen te liggen.

Lees ook:

Voor informatie:

Jacqueline Kronenburg

Artikelen uitgelicht


Beleid
public, professional
beleidsontwikkelingen