Alles over sport logo

Hoe verbind je als sport- en beweegaanbieder sport, bewegen en zorg op lokaal niveau?

Hoe verbind je als sport- en beweegaanbieder sport, bewegen en zorg op lokaal niveau? De verwijzende rol van de zorgverlener is essentieel bij deze samenwerking. Omdat zorgverleners druk zijn met hun zorgtaken en soms te weinig kennis hebben van het lokale sport- en beweegaanbod is het belangrijk dat je het hen zo makkelijk mogelijk maakt om mensen door te verwijzen. In dit artikel geven we vier tips die je als sport- en beweegaanbieder kunt toepassen om (meer) doorverwijzingen vanuit de zorg te krijgen.

Tip 1: één aanspreekpunt

Zorg voor één aanspreekpunt in de wijk, bij voorkeur de buurtsportcoach of een beweegmakelaar die zich bezighoudt met de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. Is die er niet? Probeer dan de krachten te bundelen en ga met een aantal sport- en beweegaanbieders samen in gesprek met een zorgverlener.

Tip 2: sluit aan bij de werkwijze van de zorgverlener

Maak een overzicht van laagdrempelig sport- en vooral beweegaanbod voor mensen met een gezondheidsrisico. Sluit aan bij de werkwijze van de zorgverlener en ontwikkel desgewenst een digitaal schema of juist een papieren overzicht of folder.

Tip 3: vraag naar de behoefte van de zorgverlener

Ga niet alleen uit van je eigen aanbod, want dan lijkt jouw poging om samen te werken misschien vooral een actie om nieuwe leden of deelnemers te werven. Vraag juist naar de behoefte van de zorgverlener en probeer daarbij aan te sluiten. Misschien is een aanpassing in je aanbod of begeleiding noodzakelijk, om beter aan te sluiten bij de behoefte van de zorgverlener en zijn of haar patiënt. Dat is misschien lastig, maar het vergroot wel de kans op doorverwijzingen en dus deelnemers!

Tip 4: benader zorgverleners gericht

Maak onderscheid tussen verschillende zorgverleners in de wijk en benader ze gericht. Huisartsen zijn meestal erg druk en zien patiënten maar kort. De praktijkondersteuner heeft meer tijd om met patiënten in gesprek te gaan over leefstijl, bijvoorbeeld tijdens spreekuren over diabetes of hoge bloeddruk. De fysiotherapeut hoef je niet te overtuigen van het belang van sport en bewegen. Bespreek met de fysiotherapeut hoe aanbod binnen de zorg en regulier aanbod in de wijk elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Lees meer

Artikelen uitgelicht


Beleid
Sportaanbieders
professional
tips
samenwerken, sportbestuur