Alles over sport logo

Deelakkoord 1: inclusief sporten & bewegen

Het Sportakkoord zet tot 2021 in op zes doelen die moeten helpen het potentieel van sport en bewegen beter te benutten. In dit artikel zoomen we in op deelakkoord 1: inclusief sporten en bewegen.

Lees hier de gedetailleerde afspraken uit het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen.

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Het akkoord zegt dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Specifiek voor dit deelakkoord ligt de focus op mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen.

Wat is de stand van zaken?

Ongeveer de helft van alle Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen en 57% sport wekelijks. Voor een aantal groepen is dit een stuk lager, zoals bij mensen met een beperking of lage sociaaleconomische status, mensen in armoedesituaties en mensen met een migratieachtergrond. Het belang van deelname is voor deze groepen in een aantal opzichten nog groter dan voor de gemiddelde Nederlander vanwege de positieve effecten op (onder andere) de gezondheid en het opdoen van sociale contacten.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er komen meer buurtsportcoaches. Zij gaan mensen helpen die belemmeringen ervaren om te kunnen sporten.
  • Het aantal soorten hulpmiddelen wordt vergroot. Blades of handbikes moeten ook in aanmerkingen komen voor een vergoeding.
  • De belangrijkste randvoorwaarden voor inclusief sporten en bewegen zijn verbeterd. Zodat iedereen zich welkom voelt in de sport en dat sporten voor iedereen die mee wil doen ook mogelijk is.

Wat zijn de gemaakte afspraken

Partijen spreken af de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ op te richten, die de ambities uit het sportakkoord gaat uitwerken en uitvoeren. Deze alliantie bestaat in eerste instantie uit: NOC*NSF, VSG, Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Stichting Life Goals en Uniek Sporten. De alliantie zet de volgende acties in gang:

  • De inrichting van een landelijk netwerk voor kennisuitwisseling, bewustwording en stimulering van ‘inclusief sporten en bewegen’.
  • De uitvoering van een campagne onder de naam ‘Sporten voor iedereen’, om zo bekendheid voor de ambities te genereren.

Monitoring

Om in 2021 te kunnen meten in hoeverre de afspraken uit dit deelakkoord zijn gerealiseerd, hebben de partners uit de alliantie ook afgesproken wat ze gaan meten. Denk aan het percentage Nederlanders dat wekelijks sport, uitgesplitst naar doelgroepen. Maar ook aan het aantal buurtsportcoaches dat zich inzet voor inclusief sporten en bewegen, of het percentage gemeenten, sportbonden en sport- en beweegaanbieders met een inclusief sport- en beweegbeleid.

Het Sportakkoord is op 29 juni 2018 officieel ondertekend. Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden.

Meer lezen over het sportakkoord


Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
beleidsontwikkelingen, diversiteit, sporten met lichamelijke beperking, sporten met verstandelijke beperking