Alles over sport logo

Bereken de waarde van sport bij re-integratie

Draagt sporten bij aan re-integratie op de arbeidsmarkt? Ja, stellen alle betrokkenen. Maar hoeveel precies? Dat is lastig uit te drukken in euro’s. Omdat er wel grote behoefte bestaat aan inzicht in het maatschappelijk-economisch rendement van sportieve interventies is Sport2B een aantal jaar geleden gevraagd een eenvoudig Beleids Ondersteunend Rekenmodel (BOR) te ontwikkelen. Samen met de Argumentenfabriek heeft Kenniscentrum Sport dit instrument nu doorontwikkeld en interactief gemaakt.

Schattingen en (nog) geen keiharde cijfers

Vrouw staat in de zon tussen de bomen
(Foto: Karin van der Maat)

Keiharde cijfers zijn niet te geven. Het blijft bij schattingen. Zo kan sport als deel van een traject voor re-integratie per persoon € 2.000 tot 4.000 opleveren. Die raming is gebaseerd op onderzoek naar eerder georganiseerde projecten. Dit bedrag kun je alleen niet zomaar projecteren op andere initiatieven. Eerst moet worden gekeken of de lokale aanpak vergelijkbaar is qua kosten en effecten.

En daar wringt de schoen. Vergelijken is moeilijk. Projecten waarbij sport een middel is om werklozen te begeleiden naar een plaats op de arbeidsmarkt, lopen sterk uiteen. Bovendien zijn ze vaak de startfase nog maar net ontgroeid. Sommige leveren veelbelovende resultaten op. Iedereen die zich ermee bezighoudt, bevestigt dat sport een bijdrage levert aan fysieke, mentale en sociale reactivering.

Eerste aanzet onderbouwing sociaaleconomische waarde

man in sportkleding rekt zich uit
(Foto: Karin van der Maat)

Algemeen geldende, op gedegen onderzoek gebaseerde uitspraken over het inzetten van sport zijn 

dus nog niet te doen. Een hindernis is dat vaak geen sprake is van langer lopende projecten, waarvoor structureel geld wordt uitgetrokken. Meestal wordt de inzet van sport nu betaald uit budgetten voor een geheel project. Natuurlijk kun je bekijken hoeveel mensen je aan een baan hebt geholpen, maar er moet ook bekeken worden hoeveel de sportprojecten het beter doen dan andere. En daarnaast moet je bekijken hoe je zaken als gezondheid en kwaliteit van leven in geld uitdrukt. Een eerste aanzet hiertoe is gedaan in het rapport Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen. In dit artikel lees je hier meer over.

iBor geeft indicatie wat sport bij re-integratie oplevert

Het iBor is te gebruiken om een indicatie te krijgen van wat sport in een project voor re-integratie oplevert. Door cijfers te achterhalen als kosten, doorlooptijd, percentages van mensen die een baan vinden en wat dat scheelt aan uitkeringen, is er een rekenmodel ontwikkeld.

Het rekenmodel bestaat uit drie onderdelen, die zijn gericht op verschillende doelstellingen:

  1. Het voorbereiden van langdurige werklozen op reïntegratie
  2. Het voorbereiden van werklozen met meervoudige sociale, medische en psychische problemen op uitstroom naar werk
  3. Het voorbereiden van jongeren zonder baan op uitstroom naar onderwijs of werk

Bij elk onderdeel kun je de aantallen deelnemers, de duur van de interventie en de kosten invoeren. In getallen en figuren wordt zichtbaar:

  • de maatschappelijke meerwaarde van sport binnen re-integratie
  • wie profiteert en wie investeert
  • hoe de doelgroep opschuift op de participatieladder

Vertrekpunt voor gesprek inzet sport in sociaal domein

Wie bij een gemeente bezig is met sport- of sociaal beleid, kan inzicht krijgen in de waarde van sport bij re-integratie. En die is er. Dit kan van pas komen als je wilt bekijken of maatregelen doel treffen. Maar het resultaat van het iBor moet het vertrekpunt zijn voor gesprekken over het inzetten van sport in het sociaal domein. Het is gebaseerd op bestaande interventies en realistische cijfers, maar het blijft een model. Het is een aanvulling op de ervaring en deskundigheid van de lokale experts. De naam iBor geeft precies aan waarvoor het is bedoeld: het ondersteunen van het beleidsproces.

Over enkele bijzondere initiatieven van sport bij arbeidsre-integratie kun je in andere artikelen meer lezen:

Wanneer je wilt weten wat er wetenschappelijk bekend is op dit thema, kijk dan in onze kennisbank

Artikelen uitgelicht


Beleid
professional
instrument
lage inkomens, waarde van sport en bewegen