Informatie Sportformateurs

Handreiking Sportformateurs

Als sportformateur ben jij verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst.

Een lokaal sportakkoord moet vooral mensen en organisaties verbinden, en aanzetten tot samenwerken en uitvoering. Het moet inspireren, prikkelen en uitdagen. En aansluiten bij lokale ambities, daar waar lokaal de energie aanwezig is.
Geen papieren tijger, maar een concreet manifest, ondertekend door betrokken partijen, met een richtinggevend toekomstbeeld, zo mogelijk met concrete streefwaarden. Maar vooral ook met een aantal praktisch uitvoerbare maatregelen.

Hopelijk net zo ambitieus als het Nationaal Sportakkoord!