Feiten en cijfers

Hoeveel mensen in Nederland ervaren belemmeringen bij het sporten en bewegen? Welke mensen ervaren die belemmeringen vooral? Hoe zien de sport- en beweegcijfers er uit voor verschillende groepen? Verschillende onderzoeken, artikelen en whitepapers geven je inzicht in de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden.

Indicatoren inclusief sporten en bewegen

De voortgang van de afspraken en plannen uit het nationaal sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ wordt regelmatig onderzocht. De informatie en indicatoren zijn per deelakkoord weergegeven. De voortgang van het deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ wordt gemonitord aan de hand van een aantal indicatoren:
beweegrichtlijnen, wekelijkse sportdeelname, clublidmaatschap, thuis voelen bij sportaanbieders, aandacht bij sportverenigingen voor mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten en bewegen, inzet buurtsportcoaches, deelname aan Jeugdfonds Sport & Cultuur, diversiteit in kaderfuncties bij sportverenigingen en bonden, en beleid op diversiteit.

Sport en bewegen voor iedereen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen minder deelnemen aan sport: praktische belemmeringen door een (lichamelijke) beperking, gezondheidsproblemen, onvoldoende financiële middelen, ontbreken van deskundig en enthousiast kader of passend aanbod, onvoldoende kennis over een gezonde leefstijl of het niet thuis voelen bij een sport- en beweegaanbieder.

Bij een aantal groepen mensen blijft de sport- en deelname vooral achter. De redenen waarom zij minder deelnemen aan sport en bewegen verschillen per groep.