Alliantie sport en bewegen voor iedereen

Het doel van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Om de ambitie te realiseren dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is bewustwording creëren belangrijk, zodat inclusief sporten en bewegen vanzelfsprekend wordt voor iedereen. Daarvoor is een omslag in het denken en doen over sporten en bewegen nodig. De alliantie ‘Sport en bewegen voor iedereen’ speelt daarin een cruciale aanjagende rol. De alliantie bestaat uit 10 partijen:

NOC*NSF

Contactgegevens:
Sam de Vor
sam.devor@nocnsf.nl

 

MEE NL

 

 


Contactgegevens:
Marjolijn de Boer
m.d.boer@mee.nl