#Sportencorona

Sinds het uitbreken van het coronavirus en het invoeren van de maatregelen leven er binnen de sport- en beweegsector veel vragen. De coronacrisis zorgt voor talloze (nieuwe) vragen en er is een grote behoefte aan betrouwbare data en kennis. Een extra uitdaging is dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en dat het dus belangrijk is om voortdurend te monitoren wat er speelt. Op deze pagina vind je informatie en inspiratie die je helpt bij de ontwikkeling of het bijsturen van je beleid. Ook kun je een vraag achterlaten en aangeven welke inzichten je mist of waar je tegenaan loopt.  Deze pagina wordt regelmatig verder aangevuld.  

Stel je vraag

Heb je vragen over de gevolgen
voor jouw beleid, mis je specifieke inzichten of loop je tegen problemen aan? Laat het ons weten! Dan nemen we je vragen zoveel mogelijk mee tijdens de ronde tafel sessies of in de toekomstige monitors.

Stel je vraag

Kennisconsortium sport en corona

De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’. Zie ook de kamerbrief van 30 juni en de kamerbrief van 26 november. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren, in het bijzonder de financiële gevolgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelt een centrale plek -www.sportencorona.nl- om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Ook inventariseert het Kenniscentrum welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en voorziet de sportsector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk. Het kennisconsortium organiseert op een aantal momenten ronde tafel sessies met vertegenwoordigers uit de sportsector en andere stakeholders om de inzichten uit de monitor en de gevolgen voor beleid met elkaar te bespreken. De uitvoeringsalliantie gebruikt de input van zowel de monitor als de gesprekken voor eventuele beleidsbeslissingen. Het kennisconsortium wordt ondersteund door een financieel-economische expert groep.

Meest recente #Sportencorona artikelen

 

Vind hier informatie over sport en corona per sector

In de media