Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN AANMAKEN PROFIEL OP ALLESOVERSPORT.NL

Allesoversport.nl is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met Mulier Instituut, NOC*NSF, RIVM, SCP, TNO, VeiligheidNL, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging voor Sportgeneeskunde. Op deze website vind je alle met subsidie ontwikkelde kennis over sporten en bewegen.

Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van Allesoversport.nl (dus zowel het passief bezoeken als het actief deelnemen). Door gebruik te maken van Allesoversport.nl gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaart u in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

Gebruik Allesoversport.nl

Om te kunnen reageren op Allesoversport.nl moet u zich registreren als deelnemer. Het e-mailadres dat u opgeeft, wordt gebruikt voor het bevestigen van het account en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als u uw wachtwoord vergeet. U bent ervoor verantwoordelijk dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en niet te delen met niet-geautoriseerde mensen. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met uw account, dus ook als anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap. Als u op de hoogte bent van ongeoorloofd gebruik, moet u ons hiervan direct op de hoogte stellen.

U kunt deelnemen aan de gesprekken wanneer u 18 jaar of ouder bent. Als minderjarige mag u zichzelf pas registreren als dit plaatsvindt met toestemming van ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Uw berichten

Met het versturen van uw reactie geeft u Allesoversport de bevoegdheid om deze informatie in te korten, digitaal op te slaan, openbaar te maken en te (her)gebruiken. Allesoversport.nl heeft het recht in het belang van een constructieve dialoog op dit platform berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en vragen te sluiten op het moment dat dit passend wordt geacht.

Allesoversport.nl heeft niet de verantwoordelijkheid de website te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door u rechtstreeks verstuurde/geplaatste materiaal. Echter, Allesoversport.nl heeft het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht uw directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld als Allesoversport.nl van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciƫle motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving mag u niet plaatsen. U vrijwaart Allesoversport.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Allesoversport.nl behoudt het recht om uw toegang tot het platform of gedeeltes hiervan (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf of opgave van reden. Allesoversport.nl kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrijgeven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Privacy

Allesoversport.nl is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als lid bieden wij aan u de keuze om bepaalde gegevens zoals uw e-mailadres zichtbaar te maken of te verbergen. Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Uw gegevens gebruiken we alleen om de website verder te optimaliseren en uw gebruikersgemak te geven.

Inzage voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te allen tijde in te zien via de link naar de gebruikersvoorwaarden op Allesoversport.nl. Allesoversport.nl kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u geregeld te controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of u daarmee kunt instemmen. Als u niet met een dergelijke wijziging instemt, moet u Allesoversport.nl niet langer betreden/gebruiken en kunt u uw account het beste verwijderen.

Klachten en informatie

Als u een klacht of bezwaar heeft in verband met het gebruik van Allesoversport.nl dan dient u dit kenbaar te maken aan het Kenniscentrum Sport via info@kcsport.nl.