Routekaart Verduurzaming Sport

Terug naar themapagina duurzame sportsector

Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen. Naast de Routekaart zijn er ook nog 3 deelakkoorden getekend voor CO2-reductie, Circulariteit en Milieuvriendelijk veldbeheer. Benieuwd welke afspraken er in deze Routekaart zijn vastgelegd?
Dat kun je hier nalezen:  

Routekaart Verduurzaming Sport | Verenigingen
Routekaart Verduurzaming Sport | Gemeenten

Ondertekenaars Routekaart Verduurzaming Sport

 • Annelies Pleyte (Directeur directie sport VWS)
 • Anneke van Zanen-Nieberg (Voorzitter NOC*NSF)
 • Lucas Bolsius (Voorzitter VSG)
 • Karin Bijsterveld (Voorzitter Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)
 • Jan Markink (Gedeputeerde Provincie Gelderland)
 • Zita Pels (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland)
 • Joost van den Akker (Gedeputeerde Provincie Limburg)
 • Fleur Gräper – Van Koolwijk (Gedeputeerde Provincie Groningen)
 • Roy de Witte (Gedeputeerde Provincie Overijssel)

Ondertekenaars deelakkoord CO2-reductie

 • Ulco Vermeulen (CEO missie H2)
 • Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK)
 • Patrick Rijnbeek (directeur NL Actief)
 • Dick Zeegers (directeur Stichting Waarborgfonds Sport)
 • Frank van der Vloed (Topteam Sport)
 • Tom Haagmans (CGA Vaessen BV)
 • Marcel van den Berg (Commercieel manager Sport & Recreatie Hellebrekers)
 • Theo Fledderus (Algemeen directeur KNHS)
 • Mark van Berkum (KNVB)
 • Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen)
 • Edward van der Geest (voorzitter BSNC)
 • Pieter Opperman (Senior manager Public Finance BNG Bank)
 • Mario Hegger (Wethouder Gemeente Purmerend)

Ondertekenaars deelakkoord Milieuvriendelijk beheer

 • Jeroen Stevens (directeur Nederlandse Golf Federatie)
 • Egbert Roozen (directeur VHG)
 • Nico Willemsen (beleidsmedewerker en secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek Cumela)
 • Robert Scholman (Natugram)
 • Libbe de Vries (Wethouder gemeente Opsterland)
 • Gert Jan Schotanus (Wethouder gemeente Alphen aan de Rijn)

Ondertekenaars deelakkoord Circulair

 • Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht/Vereniging Sport en Gemeenten)
 • Erik Gerritsen (directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)
 • Michael Vogel (Group Director Ten Cate)
 • Martin Oldeweghuis (Topteam Sport)
 • Harry Vedder (Senior Adviseur M3V)
 • Edward van der Geest (Voorzitter BSNC)
 • Danielle Strating (International Business Manager Rabobank)
 • Stefan Hofman (Commercieel directeur Lankhorst Engineer Products)
 • Jan van Dellen (Wethouder Gemeente Arnhem)

Aanmelden Routekaart

Alleen samen kunnen wij de doelstellingen halen. Daarom staan wij open voor partijen die zich willen aansluiten bij de gemaakte afspraken in de Routekaart Verduurzaming Sport.
Hiervoor zullen jaarlijks nieuwe tekenmomenten georganiseerd worden, waarover wij je op deze pagina en via social media zullen informeren. Heb je andere vragen of suggesties met betrekking tot de Routekaart? Neem dan contact met ons op. Je vindt onze contactgegevens op deze pagina

De Routekaart Verduurzaming Sport uitgelegd in anderhalve minuut

De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen. We geven je in anderhalve minuut een samenvatting.