Informatie voor ondernemers

Terug naar themapagina duurzame sportsector

In het kader van het Klimaatakkoord en het sportakkoord worden vanuit de centrale overheid eisen aan gemeenten gesteld, zoals het opstellen van een lokaal sportakkoord en het voldoen aan eisen voor CO2 uitstoot. In de Routekaart Verduurzaming Sport, die in januari 2020 is ondertekend, zijn afspraken vastgelegd hoe dit aan te pakken. Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) heeft zich, namens de ondernemers in de sport, ook aan deze Routekaart gecommitteerd.

Dit platform is bedoeld om je overzicht te geven in alle eisen en alle mogelijkheden om de sportaccommodaties te verduurzamen en de beschikbare subsidies en financieringsvormen te vinden. Ook helpen we je organisatorische vraagstukken op te lossen, om op deze manier drempels te verlagen en te zorgen dat er nog meer succesvolle verduurzamingsprojecten komen. In de komende periode zullen wij deze website uitbreiden en vullen met meer voorbeelden, stappenplannen, nieuwsartikelen en technische oplossingen. Zodat je alle beschikbare informatie op één plaats kunt vinden.

Mis je bepaalde informatie of vind je geen antwoord op je vraag? Bel of mail dan met onze verduurzamingsexperts via:
T: 0318 – 490 900
M: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Wet- en regelgeving

Nieuw te bouwen sportaccommodaties dienen te voldoen aan diverse eisen. Voor de speelvelden gelden de eisen vanuit NOC*NSF, voor binnensportaccommodaties en clubhuizen in eigendom van de gemeente geldt het bouwbesluit en een minimale eis van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Alle accommodaties dienen te voldoen aan de erkende maatregelen

Financiering en subsidiëring

Om duurzaamheid naar waarde te schatten is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het financieren van een project. De winst wordt met name gehaald in de exploitatie en de maatschappelijke meerwaarde. Het is dus belangrijk om de volledige businesscase en de volledige levenscyclus van het project integraal te bekijken. Zo valt de financieringslast van duurzaamheidsmaatregelen vaak weg tegen de energiebesparing.
Esco constructies spelen hierop in door de investering over te nemen en de investering terug te laten betalen uit de energiebesparing. De investeringen in circulariteit vallen weg tegen sloopkosten in te toekomst.

Een groen imago kan ook een aanzuigend effect hebben op je klanten.

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden is het ook mogelijk de financiering te organiseren door middel van crowdfunding. 

Organisatorische vraagstukken

De komende maanden zullen we op deze site verder ingaan op het opstellen van een businesscase en stappenplannen, om het gemakkelijker voor je te maken om het proces rond verduurzaming te organiseren. Het proces begint met het het formuleren van een visie. Hiervoor is het van belang om de huidige situatie in kaart te brengen en waar mogelijk te vergelijken met benchmarks. 

Daarna kan begonnen worden met het onderzoeken (quick scan) op welke wijze budget gegenereerd kan worden en hoe met het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk kan worden verduurzaamd, of welke verduurzamingsmaatregelen zich binnen een bepaalde periode terugverdienen, of het grootste maatschappelijk rendement behalen. Hierbij is deze inspiratiesheet die wij hebben ontwikkeld een handig hulpmiddel: 

Begeleidingstraject NOC*NSF

Verduurzamen kan op vele manieren. Je kunt zelf de verschillende mogelijkheden onderzoeken en vergelijken. Maar als je hier liever begeleiding in krijgt, kan dat ook! 

Om niet alleen sportverenigingen, maar ook sportaanbieders te ontzorgen, heeft koepelorganisatie NOC*NSF een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen. Als sportaanbieder bepaal je zelf welke partij jou gaat begeleiden. Je krijgt ondersteuning in het opstellen van de energiescan, vergelijken van financieringsmogelijkheden, opvragen en beoordelen van offertes en de implementatie.

NOC*NSF kan je dit, in ieder geval tot medio 2020, voor 50% gesubsidieerd aanbieden. De andere 50% (dit is een bedrag van gemiddeld ongeveer EUR 1.000) betaal je zelf.

Wil jij ook gebruik maken van een begeleidingstraject? Neem dan contact op met één van de adviespartijen en ga samen aan de slag! De contactgegevens van de deelnemende partijen vind je hier.