In het kader van het Klimaatakkoord en het sportakkoord worden vanuit de centrale overheid eisen aan gemeenten gesteld, zoals het opstellen van een lokaal sportakkoord en het voldoen aan eisen voor CO2 uitstoot. Verder zijn er eisen vanuit wet- en regelgeving, zoals de informatieplicht energiebesparing en het voldoen aan de erkende maatregelen.

Dit platform is bedoeld om je overzicht te geven in alle eisen en alle mogelijkheden om de sportaccommodaties te verduurzamen en de beschikbare subsidies en financieringsvormen te vinden. Ook helpen we je organisatorische vraagstukken op te lossen, om op deze manier drempels te verlagen en te zorgen dat er nog meer succesvolle verduurzamingsprojecten komen. In de komende periode zullen wij deze website uitbreiden en vullen met meer voorbeelden, stappenplannen, nieuwsartikelen en technische oplossingen. Zodat je alle beschikbare informatie op één plaats kunt vinden.

Mis je bepaalde informatie of vind je geen antwoord op je vraag? Bel of mail dan met onze verduurzamingsexperts via:
T: 0318 – 490 900
M: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

 

 

VSG Duurzaamheidstour

Om je te helpen om binnen jouw gemeente aan de slag te gaan met de ambities op het vlak van duurzaamheid in de sport, start binnenkort de Duurzaamheidstour. Er worden 27 bijeenkomsten georganiseerd door het hele land. Tijdens de bijeenkomsten krijg je veel praktische informatie, kun je met ons in gesprek en kun je ervaringen uitwisselen met collega’s van andere gemeenten. Om je op weg te helpen hebben we een video gemaakt die je hier kunt bekijken.

Wet- en regelgeving

Nieuw te bouwen sportaccommodaties dienen te voldoen aan diverse eisen. Voor de speelvelden gelden de eisen vanuit NOC*NSF, voor binnensportaccommodaties en clubhuizen in eigendom van de gemeente geldt het bouwbesluit en een minimale eis van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Alle accommodaties dienen te voldoen aan de erkende maatregelen

Financiering en subsidiëring

Gemeenten kunnen vanuit hun eigen tegoeden een project financieren, of een lening afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (Voorbeeld zwembad Hilvarenbeek)

Om duurzaamheid naar waarde te schatten is het belangrijk om verder te kijken dan alleen het financieren van een project. De winst wordt met name gehaald in de exploitatie en de maatschappelijke meerwaarde. Het is dus belangrijk om de volledige businesscase en de volledige levenscyclus van het project integraal te bekijken. Zo valt de financieringslast van duurzaamheidsmaatregelen vaak weg tegen de energiebesparing. Esco constructies spelen hierop in door de investering over te nemen en de investering terug te laten betalen uit de energiebesparing. De investeringen in circulariteit vallen weg tegen sloopkosten in te toekomst.

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is het ook mogelijk de financiering te organiseren middels crowdfunding.

Verenigingen kunnen ook de financiering van hun projecten regelen door een lening af te sluiten bij Stichting Waarborgfonds Sport, als de gemeente voor de vereniging voor 50% garant wil staan.

Verder kunnen projecten gerealiseerd worden middels Maatschappelijk Financieren, een methode waarbij door garantstelling van de gemeente een laag rentepercentage uit de markt gehaald kan worden (hoger dan de gemeente zelf kan lenen bij BNG).

Meer belangrijke informatie over subsidies (waarvan de laatste 2 zijn geïnitieerd na het sportakkoord) vind je hier:

Organisatorische vraagstukken

De komende maanden zullen we op deze site verder ingaan op het opstellen van een businesscase en stappenplannen, om het gemakkelijker voor je te maken om het proces rond verduurzaming te organiseren. Het proces begint met het het formuleren van een visie. Hiervoor is het van belang om de huidige situatie in kaart te brengen en waar mogelijk te vergelijken met benchmarks. 

Daarna kan begonnen worden met het onderzoeken (quick scan) op welke wijze budget gegenereerd kan worden en hoe met het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk kan worden verduurzaamd, of welke verduurzamingsmaatregelen zich binnen een bepaalde periode terugverdienen, of het grootste maatschappelijk rendement behalen. Hierbij is deze inspiratiesheet die wij hebben ontwikkeld een handig hulpmiddel: 

Duurzame sportvelden

Eén van de doelen van de Routekaart Verduurzaming Sport is milieuvriendelijk veldbeheer.  Voor veldbeheerders hebben we voor zowel sportvelden met natuurgras als de kunstgrasvelden de belangrijkste informatie bij elkaar gezet.