De sportsector gaat verduurzamen

Routekaart neemt sport en gemeenten bij de hand

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en hiermee verplichten we ons ertoe er alles aan te doen de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat doen we door te gaan verduurzamen, op allerlei terreinen. En de sportsector ontkomt er niet aan. Wat gaat er gebeuren in de sport, welke hulpmiddelen zijn er, en ook: wat levert het op? Dat zijn belangrijke vragen waarop we op dit platform een antwoord gaan geven.

Onlangs zijn de handtekeningen gezet onder het nationale klimaatakkoord, de doorvertaling van het Akkoord van Parijs. Er liggen honderden voorstellen klaar waarmee de CO2-uitstoot in Nederland in allerlei sectoren verminderd moet worden. Die maatregelen betreffen ook de sportsector. De georganiseerde en commerciële sport, de gemeenten en de rijksoverheid trekken samen op om te bezien hoe deze ambities kunnen worden waargemaakt. De doelstellingen luiden zijn:

• In 2050 moeten alle sportaccommodaties (gemeentelijke én commercieel) CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% reductie ten opzichte van 1990. CO2-arm betekent: er wordt optimaal energie bespaard en de gebruikte energie dient vrij te zijn van fossiele brandstoffen en dus duurzaam te worden opgewekt;

• In 2030 moet 49% CO2- reductie gerealiseerd zijn;

• In 2021 wordt een norm opgesteld voor de energieprestatie van gebouwen waar ook alle sportaccommodaties vanaf 2050 aan zullen moeten voldoen.

De manier waarop deze ambities moeten worden waargemaakt, is vastgelegd in de Routekaart Verduurzaming Sport. Deze routekaart – nu nog in concept – is opgesteld door de sportbonden, het rijk en de gemeenten, de commerciële sport en leveranciers.
De ontwerpers van deze Routekaart benadrukken dat het waarmaken van deze ambities vooral ook kansen opleveren. Die kansen liggen sowieso bij energiebesparing en -opwekking, want met de verduurzaming en energieopwekking kan veel geld bespaard c.q. verdiend worden. Nu zijn er in de sportsector nogal wat quick wins te behalen. Vooral zwembaden en verouderde sporthallen verbruiken enorm veel energie, als die aangepakt worden, is de sector al een eind op weg.

Voor de sport en de gemeente worden sectorale routekaarten gemaakt, waarmee clubs en gemeenten zo goed mogelijk op weg worden geholpen bij dit traject. Begin volgend jaar zullen deze definitieve routekaarten worden ondertekend door NOC*NSF, VSG en het Ministerie van VWS, namens sport, gemeenten en rijksoverheid.