Omgevingswet

Sport & bewegen en de omgevingswet

De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de gezonde fysieke leefomgeving. Gezondheid krijgt in het ruimtelijke domein meer prioriteit bij het formuleren van ambities, de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Dus alle reden voor meer aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving waar gezondheidsbevorderende activiteiten worden gerealiseerd die zich richten op de inrichting van straten, pleinen, goede fiets- en wandelverbindingen, veilige oversteekplekken, verlichting, groene ruimte voor bewegen, sport- en speelruimte, goed bereikbare en veilige recreatieve voorzieningen.

» De beweegvriendelijke Omgevingswet: een overzicht
» Sport en bewegen in de omgevingsvisie
» Nieuwe omgevingswet: volgende transitie voor gemeenten
» De bouw van sportvoorzieningen in nieuwe Omgevingswet

Instrumenten en voorbeelden

» Handreiking sport, bewegen en de Omgevingswet
» Praktijkvoorbeeld Omgevingswet: Bentelo – gemeente Hof van Twente
» Sport & bewegen en de Omgevingswet: voorbeeld Beweegvriendelijke omgevingsvisie in Staphorst
» Sport & bewegen en de Omgevingswet: voorbeeld burgerparticipatie bij inrichting Landgoed Adrichem Beverwijk