Samenwerking

Samenwerken tussen gemeenten kan meerwaarde en efficiëntie opleveren op diverse gebieden. Voor (bovenlokale) sportaccommodaties, routes en recreatieve gebieden biedt samenwerking tussen gemeenten voordelen als efficiënt en effectief uitvoeren van beleid, kennisdeling en synergie in diversiteit in aanbod.

Bovenlokale, intergemeentelijke of regionale samenwerking

» 8 mogelijkheden voor regionale samenwerking van gemeenten in sport en bewegen
» Regionale visie en samenwerking sport- en bewegen in Twente
» Regionale samenwerking voor aangepast sporten: 4 rollen uitgelicht
» Gemeenten op de Veluwe werken regionaal samen in sport- en beweegroutes

Intragemeentelijke samenwerking

» 10 tips voor samenwerking tussen zorg, sport en gemeente
» Publiek Private Samenwerking: tips voor gemeenten en sportaanbieders
» 10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam