Groene & blauwe ruimte

Groene en blauwe sport-, speel-, en beweegruimtes zijn onderdelen van de beweegvriendelijke omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: natuurgebieden (bos, heide, duinen), parken en plantsoenen in steden en wijken, groenstroken/ snippergroen/ Wadi’s in de wijk. Maar ook aan natuurspeelplekken, speelbossen, groene schoolpleinen en beweeg- en beleeftuinen, moestuinen, volkstuinen, speelvijvers en meren.

Gebruik en effecten

» Groen en bewegen: een overzicht
» Investeer in groen voor jeugd
» Investeer in groen voor volwassenen
» Investeer in groen voor ouderen

Instrumenten en voorbeelden

» Ontwerp groene ruimte voor sport en bewegen
» Zeven keer bewegen in het groen
» Beach sport