Actief transport

Actief transport staat bij steeds meer gemeenten op de beleidsagenda. Denk bij actief transport aan het stimuleren van gezonde mobiliteit van huis naar werk of school, zoals bijvoorbeeld investeren in een goede wandel- en fietsinfrastructuur.

» Goede looproutes zijn een vereiste voor een beweegvriendelijke omgeving
» Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
» Lopen loont