Move To Be

Auteur
Volg auteur:

Het lectoraat heeft als taak om (Top)sport en onderwijs naar een hoger niveau te brengen, zowel binnen de hogeschool als (inter)nationaal. De andere belangrijke taak van het lectoraat is het verbinden van netwerken binnen de sportwereld, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Het lectoraat is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Belangrijke speerpunten binnen het lectoraat zijn:

 1. Dual Careers within the EU, governments, sporting bodies and athletes.
 2. Transition from athletic career to role in society, governments, sporting bodies and athletes.
 3. Positioneren van sportwetenschap binnen het HO (WO en HBO) en de structurele financiering ervan organiseren.
 4. Het, als boegbeeld van het HO, realiseren van de NWA route ‘Sport en Bewegen’.
 5. Het verder helpen van collega lectoren binnen HvA en het lectoren platform.

Het lectoraat Topsport en Onderwijs is onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam en het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS, http://www.aiss.nl). De lector is naast zijn dagelijks werk als lector ook directeur van het laatstgenoemde netwerkinstituut.

Enkele voorbeeldprojecten van het lectoraat zijn:

 1. De lezingenreeks Kracht van Sport, jaarlijks georganiseerd van 2012-2018.
 2. Een aantal grote Erasmus+ projecten gericht op Duale Carrières, de succesvolle combinatie van zowel een topsport als een onderwijs carrière. Enkele lopende projecten zijn:
 • Innovative Clubs for Dual Careers (ICDC, 2016-2018),
  Het doel van het project is om een ??innovatief programma, gebaseerd op de sportvereniging, te ontwikkelen ter ondersteuning van duale carrières. Het programma vergemakkelijkt een optimale combinatie van hoogwaardige training en opleiding voor jonge atleten (14-21 jaar) die topsport beoefenen op het niveau van de eigen vereniging.
 • Handball for Dual Careers (H4DC, 2017-2019),
  Het doel is om ??uitgebreid ondersteuning te creëren, voor de ontwikkeling van de Duale Carrières van handbalspelers, via een structurele samenwerking tussen sportorganisaties (clubs en sportbonden), onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers van de private sector.
 • Starting 11; a Dual Careers Toolkit! (2019-2021),
  In de EU loopt, in elke Olympische cyclus, het aantal sporters dat behoefte heeft aan een ondersteuningsnetwerk bij het realiseren van een duale carrière op tot meer dan 120.000. Een groot aantal Europese landen heeft een dergelijk ondersteuningsnetwerk echter niet of slechts ten dele. Om deze reden creëert het project STARTING 11 de eerste Europese Dual Career Toolkit.
Move To Be's bijdragen