Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Zoneparc Oscar Romeroschool Rotterdam

Interventie

Het zoneparc van de Oscar Romeroschool in Rotterdam is een plein waar kinderen kunnen spelen. Het plein is in drie zones verdeeld die duidelijk herkenbaar zijn aan de kleuren.

 • Blauw: game zone. In deze zone worden verschillende typen spelletjes gespeeld zoals onder andere kringspellen, honderveld, twister, hinkelen, dammen en scrabble. Deze spelletjes bevorderen het samenspelen, het aanleren van vaardigheden, de coördinatie en het lerend vermogen. De nadruk wordt gelegd op bewegend leren.
 • Rood: sport zone. In deze zone zijn multifunctionele velden voor verschillende soorten sport ingericht. Zo kan hier bijvoorbeeld voetbal, basketbal, trefbal, korfbal, volleybal, hockey, tennis en badminton worden gespeeld.
 • Geel: chill zone. Hierin kunnen kinderen chillen, relaxen, hangen en kletsen. Daarnaast is het een plek voor sociale interactie of om conflicten op te lossen.

De zones worden ingericht met sport- en spelmateriaal dat speciaal voor Zoneparc ontwikkeld is. Naast de fysieke (her)inrichting van het plein bestaat dit duurzame concept ook uit intensieve begeleiding en training door professionals: de `zoneparctraining’.

Met name de oudste kinderen, de HELDEN, binnen de basisschool worden tijdens de zoneparctraining klaargestoomd voor hun heldenrol. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en innen van het sport- en spelmateriaal, begeleiding en uitleg van de diverse sport- en spelactiviteiten. Zij ondersteunen hierbij de coaches om de pauzes zo goed en zo leuk mogelijk te laten verlopen.

Volgens onderzoek bewegen kinderen die deelnemen aan het Zoneparc concept 4,5 tot 13,6% meer in de pauzes en profiteren daardoor meer van de sociale en fysieke effecten van meer bewegen.

De bewezen effectiviteit van het Zoneparc concept:

 • Kinderen spelen meer en beter
 • Pestgedrag wordt gereduceerd
 • Kinderen ervaren minder verbale en fysieke agressie op het schoolplein
 • Ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen voor alle leerlingen
 • Kinderen leren “ouderwetse”spelvormen er ervaren die als cool. (kringspelletjes e.d.)
 • Betere verdeling van de ruimte per kind
 • Meer gemotiveerde leer- en overblijfkrachten
 • Afname blessures en kleine verwondingen
 • Betere concentratie bij aanvang van de lessen
 • Spelend/bewegend leren is effectief en leuk
 • Ongelijkheid tussen jongens en meisjes verminderd:
 • Jongens nemen minder ruimte op het plein in beslag
 • Jongens bepalen minder vaak welke spelletjes er worden gespeeld
 • Meisjes spelen actiever
 • Jongens en meisjes spelen beter samen
 • Aanbod variatie in sporten, naast voetbal ook handbal/hockey/basketbal/badminton/tennis/tafeltennis/volleybal/korfbal etc.

Doel

Hoofddoel van het Zoneparc is het verhogen van de lichamelijke activiteit (bevorderen van beweegmomenten) voor kinderen op de basisschool. Door deelname aan activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de inrichting van Zoneparc profiteren kinderen van de sociale en fysieke effecten van meer bewegen.

Subdoelstellingen van Zoneparc zijn

 • Een toename participatie van meisjes in bewegen en sport;
 • Het bevorderen van sociale integratie van kinderen;
 • Het terugdringen van pestgedrag op het schoolplein;
 • Een betere verdeling van de (speel)ruimte;
 • Een grotere toegankelijkheid voor de buurt na schooltijd (door openstellen plein na schooltijd);
 • Het stimuleren van empowerment en verantwoordelijkheid;
 • Het combineren van educatie met sport en spel;
 • Een toename van persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en zelfvertrouwen;
 • Een betere concentratie bij aanvang van lessen.

Doelgroepen

Kinderen / jongeren

Locatie

Op welk schaalniveau vindt de interventie plaats?

Straat / plein

Is de interventie ontwikkeld voor een bestaand(e) of nieuw(e) wijk of gebied?

Bestaand(e) wijk of gebied

Op welke plek (locatie) vindt de interventie plaats?

Plein / schoolplein / speelplein

Is de plek openbaar toegankelijk?

Beperkt

Is de interventie tijdelijk of definitief van aard?

Definitief

Beheer en onderhoud

Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie?

Ja

Hardware en software

Is er een koppeling gemaakt tussen ruimtelijke aanpassingen (hardware) en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)?

Ja

Aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware).

Fysieke (her)inrichting van het plein met elementen, toestellen en belijning.

Ingezette activiteiten, communicatie of begeleiding (software).

De kinderen uit groep 8, de zogenaamde ‘helden’, spelen een belangrijke rol binnen dit concept. Zij beheren een container met een grote diversiteit aan sport- en spelmaterialen, zij lenen dit materiaal uit, begeleiden kinderen bij het spelen en lossen waar nodig kleine conflicten op.

Op deze manier krijgen (en nemen!) zij verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op het plein. Op ieder Zoneparc staat een berging voor de opslag van de materialen en spelkaarten.

Naast de fysieke inrichting van het plein bestaat dit duurzame concept uit een intensieve begeleiding en training door professionals: de “zoneparctraining”. Iedereen die gebruik maakt van het plein wordt hierin betrokken.

Organisatie

Organisatie: Oscar Romeroschool - Rotterdam
Telefoon nummer organisatie: 0104127318

Organisatie: Zoneparc Foundation Nederland
Telefoon nummer organisatie: 0418352889

Contactpersoon

Naam: Berteke de Jong
Telefoon nummer: 0104127318
Email: info@oscarremeroschool.nl

Naam: Algemeen
Telefoon nummer: 0418352889
Email: info@zoneparc.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.