Sluiten

Zit er muziek in de dorpsvereniging?

Artikel

Publicatiedatum 25 januari 2017

Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Hoe kijken bewoners daar tegenaan? En welke betekenis hechten zij aan de rol, die sport- en cultuurverenigingen daarin kunnen spelen? Met die kennis kunnen we wellicht het behoud van de sociale relaties in krimpregio’s ondersteunen en bijtijds bijsturen, als we zien dat het ergens dreigt te verdwijnen.

Over dat onderwerp, de rol van sport- en cultuurverenigingen in de sociale samenhang in krimpdorpen, verscheen een artikel van Dr. Marian ter Haar in het tijdschrift Vrijetijdstudies. lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Het artikel gaat in op de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en cultuurverenigingen met betrekking tot de sociale samenhang in hun dorp. Ter Haar onderzocht het thema in de vorm van een case study. De complexiteit en verwevenheid van de sociale relaties in de verenigingen, met het dorp en haar wijdere omgeving leent zich goed voor kwalitatief onderzoek in die vorm.

Belangrijke elementen

Aan de hand van interviews in drie dorpen in de Achterhoek is getracht een beter begrip te ontwikkelen over de situatie in die dorpen. Dit geeft houvast bij het gesprek over de toekomst van de verenigingen in de dorpen.

Het onderzoek heeft patronen over de verbindingen in de verenigingen, het dorp en haar wijdere omgeving blootgelegd en verklaard. Elementen, die daarin naar voren kwamen als bijdrage aan de sociale samenhang in de dorpen waren: de verscheidenheid aan mensen, het aanbod van de vereniging, de samenwerking tussen verenigingen bij evenementen en vooral de kwaliteit van de accommodaties.

Belang van sleutelfiguren en jongeren

Het onderzoek laat zien dat verenigingen die erin slagen, de verenigingstradities te vernieuwen, bijdragen aan duurzame sociale samenhang. De tradities worden door de dorpsbewoners gekoesterd, maar men moet ze weten te plaatsen in het licht van deze tijd. Sleutelfiguren en jongeren zijn hierbij cruciaal. De sleutelfiguren vanwege hun uitgebreide netwerken met gevarieerde, lichte verbindingen, die inspireren tot activiteit. De jongeren doordat ze met eigentijdse ideeën andere jongeren binden aan de verenigingen. Zo blijven verenigingsactiviteiten (soms net even anders) verankerd in de traditie en identiteit van de Achterhoek.

Lees het volledige artikel uit Vrijetijdstudies hier.

Lees ook:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.