Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Werken met vrijwilligers goed geregeld!

Artikel

vrijwilligerswerk tennisHelderheid over wat vrijwilligers voor de vereniging kunnen betekenen en andersom bevordert een prettige samenwerking. Het maken van werkafspraken biedt duidelijkheid over wat er van de vrijwilliger verwacht wordt; wat wederzijdse rechten en plichten zijn en wat de vrijwilliger van de organisatie kan verwachten.

Een goed beleid zorgt ervoor dat vrijwilligers en vereniging met plezier samenwerken. De praktijk wijst uit dat sportverenigingen die een zorgvuldig en modern vrijwilligersbeleid voeren minder kampen met een tekort aan mensen. Een beleidsplan beschrijft de wijze van werving, het behoud, de waardering van vrijwilligers en de wijze waarop het werk in de vereniging wordt gecoördineerd. Bovendien biedt het plan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging.

Handleidingen vrijwilligers

Voor het opstellen en verder ontwikkelen van vrijwilligersbeleid zijn er handleidingen, modellen en voorbeelden beschikbaar:

Hier vind je meer informatie over financiële en juridische regelingen.

Wetten en regels

vrijwilliger verkeerIn een goed vrijwilligersbeleid is aandacht voor wettelijke regels. Sportverenigingen zijn op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun mensen. Dat wil zeggen: verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als deze toerekenbaar tekortschiet in de zorgverplichting. Ook stagiaires vallen onder dit artikel. In de praktijk betekent dit dat iedere organisatie verplicht is een arbobeleid te voeren. Onderstaande organisaties bieden hierover informatie:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.