Sluiten

Welke onderzoeken bestaan er over revalidatie, sport en bewegen?

Artikel

Publicatiedatum 15 december 2015

Voor iedereen die meer wil weten over de resultaten van sport en bewegen en revalidatie is er nu een handig overzicht beschikbaar. Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een inventarisatie gedaan van zoveel mogelijk afgeronde en lopende onderzoeken rond dit thema.

Man sport in een rolstoel met een aankoppelfiets
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In het overzicht zijn zowel wetenschappelijke als meer toegepaste onderzoeken opgenomen van 24 verschillende organisaties. Het betreft 115 onderzoeken met (jong)volwassenen en gericht op diverse diagnosegroepen, onder andere chronische pijn, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en organen. Het volledige overzicht is hier beschikbaar.

De onderzoekers willen met het overzicht een zo compleet mogelijk beeld geven van al het onderzoek dat vanaf 2000 in het onderzoeksgebied is uitgevoerd of nog loopt. Het grote aantal onderzoeken maakte het echter niet mogelijk om alle onderzoeken binnen het tijdsbestek van de opdracht mee te nemen. 

Bron: Inventarisatie onderzoeken werkveld revalidatie, sport en bewegen; Marije Lake en Margriet van Kalsbeek, Rijksuniversiteit Groningen, december 2015, in opdracht van Onbeperkt Sportief en het onderzoeksprogramma ReSpAct

Betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie

Om vast te stellen of de gevonden informatie op internet actueel en betrouwbaar was en voor het aanvullen van ontbrekende informatie zijn alle onderzoekers over hun eigen uitgevoerde onderzoeken benaderd. In het overzicht is duidelijk aangegeven wanneer onderzoekers wel of niet een reactie hebben gegeven. Onderzoeken die niet zijn geverifieerd, kunnen hierdoor niet volledig of kloppend zijn.

‘Witte vlekken’: nog veel meer onderzoek nodig

De onderzoekers kregen niet alleen vragen over de inhoud van hun onderzoek, maar ook of ze vonden of er nog onderbelichte gebieden zijn (‘witte vlekken’), waarnaar onderzoek nog erg gewenst is. Een aantal onderzoekers gaf het volgende aan:

  • Er is nog veel onderzoek nodig op het gebied van revalidatie, sport en bewegen. Aangepaste sport loopt achter qua kennis en technologie op ‘gewoon sporten’ en er is nog onderzoek vereist naar de kant van de mens en de materialen en de interactie hiertussen. Bovendien moet er meer aandacht komen voor de invloed van bewegen.
  • Ernstig aangedane groepen uit de verschillende diagnosegroepen zouden vaker in studies geïncludeerd moeten worden, omdat nu meestal alleen de groepen geïncludeerd worden die het minst zijn aangedaan.
  • Behalve de aandacht voor de hoeveelheid van bewegen is meer aandacht gewenst voor het vele zitten dat mensen na het uitvoeren van het bewegen doen. Dit betekent dat de training en beweging van patiënten in de praktijk meer aandacht vraagt. Dit vraagt om het uitvoeren van meer onderzoek naar het bepalen van bruikbare uitkomstmaten op bijvoorbeeld het gebied van conditie.
  • Meer inzicht is nodig in welke werkingsmechanismen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van fysieke activiteit. Meer onderzoek zou zich moeten richten op hoe mensen na een training blijven bewegen, zodat effecten van de training behouden kunnen blijven en mensen het volhouden.
  • Tot slot is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor een actieve leefstijl na een amputatie. Trainingsprotocollen over welke trainingen na een amputatie uitgevoerd zouden moeten worden zijn wenselijk, zodat er geen overbelasting of onderbelasting plaatsvindt.
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.