Sluiten

Wedstrijden en evenementen

Feiten & cijfers

Geplaatst op 27 december 2015

Voelen sporters en toeschouwers zich veilig bij wedstrijden in Nederland? Zijn we wel eens getuige van wangedrag op en rond het sportterrein? Hoeveel Nederlanders bezoeken trouwens regelmatig een sportwedstrijd? En welk deel van de bevolking volgt wedstrijden via de media? Uitsluitsel krijg je hier.

In 2016 voelde 75% van de Nederlandse van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Mannen voelen zich veiliger (80%) tijdens en rond sportwedstrijden dan vrouwen (69%). De verschillen tussen de leeftijdsgroepen in het zich veilig voelen tijdens en rond sportwedstrijden zijn klein. Dit beeld is vergelijkbaar met cijfers uit voorgaande jaren. Lageropgeleiden voelen zich iets minder veilig (71%) dan hoog opgeleiden (76%).

Bron: SCP/CBS, VTO 2016

Bijna 40 procent van de Nederlanders maakt wangedrag in de sport mee

In 2016 heeft 34% van de Nederlandse sporters / wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder wangedrag in de sport meegemaakt of is hier getuige van geweest. Dit percentage is lager dan in voorgaande jaren. Verbaal geweld wordt het vaakst gehoord, zoals schelden, pesten of treiteren (25%). Dit wordt gevolgd door lichamelijk geweld (12%) en discriminatie (10%). Mannen zien of ervaren vaker wangedrag in de sport dan vrouwen. In 2016 gaf 48% van de 12-19 jarige sporters/wedstrijdbezoekers aan wangedrag in de sport te hebben gezien of meegemaakt. Dit percentage is lager dan in 2012 en 2014, maar blijft ook in 2016 hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen.

Bron: SCP/CBS, VTO 2016

Een op de vijf Nederlanders bezoekt maandelijks sportwedstrijden

In 2016 bezocht 20% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of sportevenement. Mannen bezoeken vaker een sportwedstrijd of sportevenement dan vrouwen. Dit komt overeen met cijfers uit voorgaande jaren. Het aandeel mensen dat maandelijks of vaker een sportwedstrijd of -evenement bezoekt ligt het hoogst bij 12-19 jarigen (30%) en 35-54 jarigen (28%). Bij deze laatste groep gaat het vaak om ouders die hun kinderen begeleiden. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. Alleen het wedstrijdbezoek van 20-34 jarigen is in 2016 iets lager dan in voorgaande jaren.

Bron: SCP/CBS, VTO 2016

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2016 volgde 59% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Mannen volgen ruim 1,5 keer zo vaak minimaal wekelijks sport via de media als vrouwen. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. De 55-plussers volgen vaker sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet dan mensen jonger dan 55 jaar. Dit is vergelijkbaar met cijfers uit 2012 en 2014. Kinderen (6-11 jaar) volgen het minst vaak sport via de media vergeleken met de andere leeftijdsgroepen, maar het aandeel 6-11 jarigen dat sport volgt via de media is wel toegenomen tussen 2012 en 2016.

Bron: SCP/CBS, VTO 2016

Lees meer

In 2018 zal een nieuwe dataverzameling plaats vinden. De resultaten worden in 2019 verwacht.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.