Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Wedstrijden en evenementen

Feiten & cijfers

Voelen sporters en toeschouwers zich veilig bij wedstrijden in Nederland? Zijn we wel eens getuige van wangedrag op en rond het sportterrein? Hoeveel Nederlanders bezoeken trouwens regelmatig een sportwedstrijd? En welk deel van de bevolking volgt wedstrijden via de media? Uitsluitsel krijg je hier.

In 2014 voelde 76% van de Nederlandse sporters / wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Mannen voelen zich veiliger (80%) tijdens en rond sportwedstrijden dan vrouwen (71%). De verschillen tussen de leeftijdsgroepen in het zich veilig voelen tijdens en rond sportwedstrijden zijn klein. Vergeleken met 2012 voelen ouderen (65 jaar en ouder) zich iets veiliger tijdens en rond sportwedstrijden in 2014.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Veilig voelen bij sportwedstrijden onder hoog en laagopgeleiden

In 2014 voelde 74% van de hoogopgeleide sporters / wedstrijdbezoekers zich meestal veilig tijdens en rond sportwedstrijden. Dit geldt voor 78% van de laagopgeleide Nederlanders. Vergeleken met 2012 voelen laagopgeleide sporters / wedstrijdbezoekers zich vaker veilig tijdens en rond sportwedstrijden in 2014 (69%).

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Mensen met aandoeningen lijken zich minder veilig te voelen bij sportwedstrijden

In 2014 voelden Nederlandse sporters / wedstrijdbezoekers met een chronische aandoening (wel of niet in combinatie met een lichamelijke beperking) zich iets minder veilig tijdens en rond sportwedstrijden dan sporters / wedstrijdbezoekers zonder chronische aandoening of met alleen een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel).

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Bijna 40 procent van de Nederlanders maakt wangedrag in de sport mee

In 2014 heeft 38% van de Nederlandse sporters / wedstrijdbezoekers van 12 jaar en ouder wangedrag in de sport meegemaakt of is hier getuige van geweest. Het vaakst geven sporters / wedstrijdbezoekers aan verbaal geweld te hebben gehoord, zoals schelden, pesten of treiteren (29%). Dit wordt gevolgd door lichamelijk geweld (15%) en discriminatie (12%). Mannen zien of ervaren vaker wangedrag in de sport dan vrouwen. Dit geldt ook voor jongere leeftijdsgroepen.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Middelbaar opgeleiden zien of ervaren vaker wangedrag in de sport

In 2014 gaf 39% van de middelbaar opgeleide sporters / wedstrijdbezoekers aan wangedrag in de sport te hebben meegemaakt of hier getuige van te zijn geweest. Dit percentage is lager onder laag en hoogopgeleide sporters / wedstrijdbezoekers in Nederland.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Aandoening of beperking lijkt niet van invloed op meemaken wangedrag in sport

In 2014 gaf 38% van de Nederlandse sporters / wedstrijdbezoekers zonder een chronische aandoening of lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) aan wangedrag in de sport te hebben meegemaakt of hier getuige van te zijn geweest. Dit percentage is iets lager onder sporters / wedstrijdbezoekers met alleen een chronische aandoening en iets hoger onder mensen met een lichamelijke beperking al dan niet in combinatie met een chronische aandoening. De verschillen zijn echter minimaal.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Een op de vijf Nederlanders bezoekt maandelijks sportwedstrijden

In 2014 bezocht 20% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of sportevenement. Mannen bezoeken vaker een sportwedstrijd of sportevenement dan vrouwen. Dit geldt ook voor de 12-20 en 35-55 jarigen vergeleken met de andere leeftijdsgroepen.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Middelbaar opgeleiden bezoeken iets vaker sportwedstrijden

In 2014 bezocht 23% van de middelbaar opgeleiden maandelijks of vaker een sportwedstrijd. Voor hoogopgeleide en laagopgeleide Nederlanders is dit percentage iets lager, namelijk 19% en 17%.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Mensen met aandoening of beperking bezoeken iets minder vaak sportwedstrijd

In 2014 bezocht 14% van de Nederlanders met zowel een chronische aandoening als een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) maandelijks of vaker een sportwedstrijd. Dit percentage is iets lager dan in de groep mensen met alleen een chronische aandoening, alleen een lichamelijke beperking of geen van beide.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2014 volgde 57% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Mannen volgen ruim 1,5 keer zo vaak minimaal wekelijks sport via de media dan vrouwen. Dit geldt ook voor mensen van 55 jaar en ouder vergeleken met de jongere leeftijdsgroepen.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Laagopgeleiden volgen vaker sport via de media

In 2014 volgde 67% van de laagopgeleide Nederlanders minimaal wekelijks sport via media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en /of internet. Dit percentage is lager voor middelbaar en hoogopgeleiden.

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Mensen met een aandoening of beperking volgen iets vaker sport via media

In 2014 volgde 58% tot 63% van de Nederlanders met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) minimaal wekelijks sport via de media zoals televisie, radio, kranten of tijdschriften en/of internet. Voor de mensen zonder chronische aandoening en lichamelijke beperking is dit percentage iets lager (55%).

Bron: SCP/CBS, VTO 2014

Lees meer

In 2016 zal een nieuwe dataverzameling plaats vinden. De resultaten worden in 2017 verwacht.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.