Sluiten

Visuele perceptietraining leidt tot verbeterde veldprestaties bij cricket

Artikel

Geplaatst op 8 maart 2012

Geplaatst op 8 maart 2012

Bij sporten zoals cricket is de visuele waarneming van belang om goed te presteren. Bij cricket is het van belang dat de veldspelers de bewegingen van de batsman zeer goed beoordelen zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden waar de geslagen bal heen zal gaan.

Visuele waarneming kan zowel in een veldsituatie als met videofeedback getraind worden. Het voordeel van videobeelden is dat er meer in detail getraind kan worden. Zo kan bijvoorbeeld net voor de slag het afspelen worden gestopt. Er kan dan een inschatting worden gemaakt van de balbaan, waarna op de video kan worden gecontroleerd of de inschatting juist was. Hopwood et al. hebben onderzocht of extra visuele waarnemingstraining tot betere veldprestaties leiden.

In het onderzoek van Hopwood et al. namen 12 elite cricketers uit Australië deel. Zeven van deze spelers vormden de groep die 6 weken lang extra visuele waarnemingstrainingen kregen en de overige 5 spelers volgden alleen de normale veldtrainingen. De extra trainingen waren 3 keer per week en duurden ongeveer 10 minuten. De trainingen werden uitgevoerd voor een muur waar levensgroot een video op geprojecteerd werd. Hierop werden slagen van verschillende batsmannen geprojecteerd. Net voor de bal werd geslagen werd het beeld onderbroken. De speler die voor het scherm stond moest aan de hand van de beweging van de batsman de baan van de bal inschatten. De speler bewoog in de richting waar hij de bal verwachtte. Dit gebeurde vanaf 3 veldposities (‘mid-on’, ‘mid-off’ en ‘cover’).

De tests die werden uitgevoerd voor en na de training waren een videotest, zoals hierboven beschreven en een veldtest. Bij de videotest werden het aantal goede inschattingen geteld (van de 16 geslagen ballen). Bij de veldtest stonden de deelnemende spelers tegenover drie batsmannen (van gelijkwaardig niveau) die in totaal 15 goed geslagen ballen willekeurig links, rechts en recht op de deelnemer af sloegen. Een goed geslagen bal was een bal die binnen een vooraf vastgestelde zone om de speler heen geslagen werd. De ballen werden ‘aangegooid’ door een machine om steeds eenzelfde uitgangssituatie te creëren. Deze test werd alleen bij de ‘cover’positie uitgevoerd en het aantal goed ingeschatte ballen werd geteld. Tot slot werd bij de veldtest nog de reactietijd gemeten.

Beide groepen verschilden niet voor aanvang van de training. Na 6 weken trainen kon de trainingsgroep de balbaan bij de videotest gemiddeld zo’n 10% vaker goed inschatten dan voor de training, De controlegroep schatte de balbaan gemiddeld zo’n 10% minder goed dan bij de eerste test. Bij de veldtest verbeterde de groep die getraind had het meest. Hun score verbeterde van 71% naar 93% goede beslissingen. Ook het aantal goede beslissingen van de groep die geen videotraining had uitgevoerd, steeg van 69% naar 85% goede beslissingen. Dit was echter niet significant. Bij beide groepen veranderde de reactietijd niet.

De conclusie van Hopwood et al. is dat de onderzochte videotraining kan bijdragen aan het beter inschatten van wat de batsman gaat doen. Dit wordt niet bewerkstelligd door een hogere reactiesnelheid, maar door daadwerkelijk de goede keus te maken. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de reguliere training in deze 6 weken eveneens lijkt bij te dragen aan het verbeteren van de keuzes die gemaakt worden bij een slag van de batsman. De videotraining kan er wel voor zorgen dat dit nog verder verbeterd.

Dit lijkt een juiste conclusie te zijn. Het gaat uiteindelijk om het presteren in het veld, en daar lijkt de groep die geen videotraining heeft gevolgd ook te verbeteren. Het is niet duidelijk wat de reguliere training, naast de videotraining inhield. Het kan zijn dat daar ook accenten werden gelegd op visuele waarneming. Dit zou kunnen verklaren waarom ook de controlegroep lijkt te verbeteren. Verder moet worden vermeld dat er geen verklaring gegeven wordt voor het feit dat bij de videotest de controlegroep slechter scoort op de tweede test in vergelijking met de eerste test.

De overall conclusie naar aanleiding van het onderzoek van Hopwood et al. kan zijn dat het effect van reguliere training op het maken van goede beslissingen niet onderschat mag worden. Verder draagt videotraining wel degelijk bij aan verdere verbetering van de te maken keuzes bij een geslagen bal.

Hopwood MJ, Mann DL, Farrow D, Nielsen T (2011) Does visual-perceptual training augment fielding performance of skilled cricketers. Int. J. Sports. Sci. Coaching, 6: 523-535.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.