Sluiten

Vignet Gezonde School voor het voortgezet onderwijs: criteria voor het themacertificaat bewegen en sport

Artikel

Publicatiedatum 19 januari 2016

Wil jouw school het vignet Gezonde School behalen en dan specifiek voor het thema sport en bewegen? Dat kan, maar dan moet de school wel aan een aantal basisvoorwaarden én aan specifieke sport- en beweegcriteria voldoen.

Middelbare scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Daarmee laten zij hun leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat zij gezondheid op school belangrijk vinden. Met het vignet mag een school zich drie jaar lang Gezonde School noemen en het logo voeren. Het vignet voor het voortgezet onderwijs bestaat uit vijf verschillende thema’s. Voor elk daarvan kan een school een certificaat behalen. Eén van de thema’s is bewegen en sport.

Wat is Vignet Gezonde School?

Basisvoorwaarden en themavragen

Om voor een vignet Gezonde School in aanmerking te komen, moet elke middelbare school voldoen aan twaalf basisvoorwaarden. Het gaat daarbij om wettelijke eisen die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, medewerkers en de schoolomgeving. Voor het thema Bewegen en sport hebben drie landelijke organisaties (Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en KVLO) daarnaast aparte vragen geformuleerd:

  • Heeft de school een vakwerkplan voor het vak Lichamelijke Opvoeding?
  • Organiseert de school voor alle leerlingen minimaal één keer per jaar een verplichte sportdag, m.u.v. de eindexamenklassen?
  • Voldoet de school aan de Beleidslijn van de onderwijsinspectie (september 2014) op grond van het amendement uit 2006 met betrekking tot het (minimaal) aantal lessen Lichamelijke Opvoeding dat gegeven moet worden?
  • Is er op de school een structureel (= gemiddeld tenminste 1x per maand) aanbod van beweeg- en sportactiviteiten voor leerlingen buiten lestijd?
  • Werkt uw school structureel/regelmatig samen met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders?

Deze vragen hebben betrekking op de minimale criteria voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Ze staan vet afgedrukt in de vragenlijst voor het themacertificaat. Overige vragen in die lijst hebben betrekking op extra criteria waarop een school punten kan verdienen. Op de website van Gezonde School kun je de vragenlijst voor het themacertificaat Sport en Bewegen inzien of downloaden. Handig, want dan weet je wat je bij een aanvraag van het themacertificaat Sport en bewegen te wachten staat en welke documenten je daarbij bij de hand moet hebben. 

Themacertificaat aanvragen

Voldoet jouw school aan alle basisvoorwaarden en de minimale criteria voor sport en bewegen? Dan kun je het vignet Gezonde School online gaan aanvragen. Hoe dat moet, staat duidelijk beschreven op de website van Gezonde School en in het aanvraagsysteem Vignet Gezonde School. Voor je begint, kun je op beide websites ook nog een instructiefilmpje bekijken.

Instructie ‘Vignet aanvragen’

Je aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld. Het kan zijn dat de beoordelende instantie nog een aantal vragen heeft, maar uiteindelijk wordt je aanvraag goed- of afgekeurd. Alleen bij goedkeuring betaal je de aanvraagkosten van € 150,- (voor de plaquette en promotiematerialen van het vignet Gezonde School). Het vignet blijft drie jaar geldig. Binnen deze periode kun je kosteloos andere themacertificaten aanvragen. Wil je het vignet verlengen, dan moet je drie maanden voor het verstrijken van de drie jaar een nieuwe aanvraag indienen. De aanvraagkosten bedragen dan slechts € 50,-.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.