Sluiten

Vignet Gezonde School voor het middelbaar beroepsonderwijs: criteria voor het themacertificaat bewegen en sport

Artikel

Publicatiedatum 19 januari 2016

Wil jouw school het vignet Gezonde School behalen en dan specifiek voor het thema sport en bewegen? Dat kan, maar dan moet de school wel aan een aantal basisvoorwaarden én aan specifieke sport- en beweegcriteria voldoen.

Mbo-scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Daarmee laten zij hun leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat zij gezondheid op school belangrijk vinden. Met het vignet mag een school zich drie jaar lang Gezonde School noemen en het logo voeren. Het vignet voor het middelbaar beroepsonderwijs bestaat uit vijf verschillende thema’s. Voor elk daarvan kan een school een certificaat behalen. Eén van de thema’s is bewegen en sport.

Wat is Vignet Gezonde School?

Basisvoorwaarden en themavragen

Om voor een vignet Gezonde School in aanmerking te komen, moet elke middelbare schoollocatie voldoen aan negen basisvoorwaarden. Het gaat daarbij om wettelijke eisen die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, medewerkers en de schoolomgeving. Voor het thema Bewegen en sport hebben drie landelijke organisaties (Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en KVLO) daarnaast aparte vragen geformuleerd:

  • Vindt de coördinatie en begeleiding van alle beweeg- en sportactiviteiten onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bevoegde docent lichamelijke opvoeding plaats?
  • Wat is het aantal uur dat iedere student verplicht in het eerste jaar van de BOL-opleidingen aan beweeg- en sportactiviteiten moet volgen?
  • Is een actieve deelname aan het beweeg- en sportaanbod voor studenten als verplichting in het onderwijsexamenreglement (OER) of via het document Loopbaan en Burgerschap (dimensie 4) opgenomen?
  • Aan hoeveel verschillende beweeg- en sportactiviteiten uit tenminste drie verschillende categorieën (turnen, ritme en bewegen, spel, zelfverdediging, zwemmen, overige) neemt iedere student gedurende zijn schoolloopbaan verplicht deel?
  • Wordt er bij de uitvoering van het beweeg- en sportaanbod structureel met lokale sportaanbieders (zowel commercieel als non-profit) samengewerkt?

Dit zijn de basisvragen waar een mbo-schoollocatie voor 100% aan moet voldoen voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Ze staan vet afgedrukt in de vragenlijst voor het certificaat. Ook voor aanvullende vragen uit die lijst moet de school een minimaal aantal punten behalen. Op de website van Gezonde School kun je de vragenlijst voor het themacertificaat Sport en Bewegen inzien of downloaden. Handig, want dan weet je wat je bij een aanvraag van het themacertificaat Sport en bewegen te wachten staat en welke documenten je daarbij bij de hand moet hebben.

Themacertificaat aanvragen

Voldoet jouw school aan alle basisvoorwaarden en de minimale criteria voor sport en bewegen? Dan kun je het vignet Gezonde School online gaan aanvragen. Hoe dat moet, staat duidelijk beschreven op de website van Gezonde Schoolen in het aanvraagsysteem Vignet Gezonde School. Voor je begint, kun je op beide websites ook nog een instructiefilmpje bekijken.

Instructie ‘Vignet aanvragen’

Je aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld. Het kan zijn dat de beoordelende instantie nog een aantal vragen heeft, maar uiteindelijk wordt je aanvraag goed- of afgekeurd. Alleen bij goedkeuring betaal je de aanvraagkosten van € 150,- (voor de plaquette en promotiematerialen van het vignet Gezonde School). Het vignet blijft drie jaar geldig. Binnen deze periode kun je kosteloos andere themacertificaten aanvragen. Wil je het vignet verlengen, dan moet je drie maanden voor het verstrijken van de drie jaar een nieuwe aanvraag indienen. De aanvraagkosten bedragen dan slechts € 50,-.

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.