Sluiten

Versneld afspelen van videobeelden zorgt voor beter beslissingsgedrag bij toprugbyers

Artikel

Geplaatst op 24 januari 2013

Geplaatst op 24 januari 2013

Tijdens een videotaak beslissen toprugbyers beter bij het 1,5 tot 2 keer sneller afspelen van de beelden dan tijdens afspelen op normale snelheidl. Tevens beoordelen rugbyers een 1,5 keer snellere afspeelsnelheid als het meest wedstrijdecht. Deze conclusies trekt bewegingswetenschapster Lorains samen met haar collega’s.

Topsporters zijn in staat om sneller relevante informatie op te nemen dan niet-toppers, waardoor ze eerder kunnen reageren en beter kunnen presteren. Dit geldt zeer waarschijnlijk ook voor informatie uit videobeelden van hun eigen sport. Om dit te onderzoeken is het beslissingsgedrag van toprugbyers, rugbyers uit de subtop en niet-rugbyers op basis van videobeelden gemeten en met elkaar vergeleken. De snelheid van het afspelen van de videobeelden verschilde.

In totaal hebben 45 toprugbyers, 21 rugbyers uit de subtop en 19 niet-rugbyers deelgenomen aan de studie. In wisselende volgorde kregen ze op zes verschillende snelheden zeventig videoclips te zien (0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75 en 2 keer de normale snelheid). Aan het einde van iedere clip moesten de deelnemers zo snel mogelijk aangeven waar ze de bal naar toe zouden spelen. Vooraf bepaalden drie rugbycoaches de beste afspeelmogelijkheden bij iedere videoclip. Hierdoor konden de onderzoekers punten toekennen aan de gemaakte beslissingen en een score in procenten bepalen. Ook beoordeelden de toprugbyers en de subtoppers de wedstrijdechtheid van de videoclips. Dit deden ze door aan te geven of de druk die ze voelden bij de afspeelsnelheid overeenkwam met de druk tijdens een wedstrijd.
De topatleten presteerden beter dan de subtoppers en de niet-rugbyers bij alle afspeelsnelheden. De beste prestaties lieten de topatleten zien bij alle afspeelsnelheden die sneller waren dan de normale afspeelsnelheid. Subtoppers presteerden alleen beter dan de niet-rugbyers bij afspeelsnelheden tot 1,5 keer de normale snelheid. Afspeelsnelheden van 1,25 en 1,5 keer de oorspronkelijke snelheid werden als het meest wedstrijdecht beoordeeld door de toppers en subtoppers.

De resultaten laten zien dat toprugbyers beter in staat zijn juiste beslissingen te nemen dan subtoppers en niet-rugbyers. De beste prestaties zijn gemeten bij het afspelen van de beelden op een hogere snelheid dan de wedstrijdsnelheid (accuraatheid van ongeveer 70%). Volgens de auteurs is de betere prestatie waarschijnlijk het gevolg van automatisch handelen. De tijdsdruk zorgt er waarschijnlijk voor dat spelers geen aandacht aan randzaken kunnen besteden die beslissingen negatief zouden kunnen beïnvloeden [1]. Toprugbyers zijn in staat sneller te reageren dan subtoppers. Subtoppers hebben slechts een accuraatheid van ongeveer dertig procent bij hogere afspeelsnelheden. Lorains en collega’s adviseren voor videotraining gericht op het maken van beslissingen bij toppers een afspeelsnelheid van 1,5 keer de normale snelheid.

De conclusie van Lorains en collega’s biedt nieuwe mogelijkheden voor videotraining. Topsporters zouden door deze vorm van videotraining automatisch gedrag beter aanleren, waardoor de prestatie kan verbeteren [1]. Voor amateurs kan deze vorm van videotraining wellicht het inzicht en het maken van de juiste beslissingen positief beïnvloeden [1]. Of het sneller afspelen van videobeelden ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere prestaties in het veld is op basis van dit onderzoek niet te zeggen.

Auteur: S. (Susan) Vrijkotte

[1] Lorains M, MacMahon C, Ball K, Mahoney J (2011) Above real time training for team invasion sport skills. Int. J. Sports Sci. Coach., 6: 537-544.
__________

Lorains M, Ball K, MacMahon C (2013) Expertise differences in a video decision-making task: Speed influences on performance. Psychol. Sport Exerc., 14: 293-297
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.