Tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) | Alles over sport

12 apr
-
13 apr
Tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ)

Evenement

geplaatst op: 27 februari 2017

Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen. Het is een congres van én voor de betrokkenen bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs en nieuwe geïnteresseerden bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties.

Er is tijdens dit congres natuurlijk ook aandacht voor sport en bewegen, onder andere met sessies over

  • de buurtsportcoach als bruggenbouwer tussen welzijn, zorg en beweegaanbod voor het bereiken van lage SES doelgroepen,
  • gezonde wijken 2.0,
  • evalueren van bijv. aanpak Jongeren op Gezond Gewicht,
  • bereiken van kinderen met overgewicht en hun ouders.

Thema 2017 ‘De professional maakt het verschil’

De rol van professionals in de publieke gezondheid, sociaal domein en zorg verandert zichtbaar. De opkomst van multimorbiditeit en multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland onderkent deze beweging en heeft hier met haar eerste advies Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren (april 2015) richting en inhoud aan gegeven. De commissie heeft in het tweede advies Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk (nov 2016) uitgewerkt wat dat betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige) professionals.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid wil in 2017 graag het platform zijn om kennis te delen en uit te wisselen, te inspireren en te verbinden. Het public health perspectief kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in die modernisering van de beroepen, omdat preventie en gezondheidsbevordering als belangrijke uitgangspunten voor die nieuwe professionele expertise kunnen worden gezien.

Bekijk het het hele programma.

Of meld je meteen aan.

Datum

12 april 2017 – 13 april 2017

Locatie

De Rijtuigenloods te Amersfoort

Website

http://ncvgz.ibase.info/

Bewaren:

Bewaren

Gerelateerde artikelen

Anderen bekeken ook