Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Triade en ROC Flevoland, samenwerking met vallen en opstaan

Praktijkvoorbeelden

Een manier om sport- en beweegactiviteiten in het primair proces van een zorginstelling te borgen is het opzetten van een leerafdeling. Een leerafdeling is een samenwerkingsverband tussen een onderwijsinstelling en een organisatie. Meerdere stagiaires lopen binnen een afdeling stage bij een organisatie bij dit concept. Op deze manier leer je van en met elkaar. De leerafdeling is gericht op verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het komt tegemoet aan de nieuwste principes van beroepsgericht leren en geeft opleiden een centrale plek binnen organisaties.

Zorginstelling Triade en ROC Flevoland, ontwikkeling naar een leerafdeling

Stagedocent Anita Beerendonk van het ROC Flevoland en René Langeslag, coördinator Vrije tijd van Triade, kunnen met elkaar lezen en schrijven. Samen hebben ze heel wat hobbels overwonnen. Daar is hard voor gewerkt. ‘Het gaat met vallen en opstaan,’ vertelt René Langeslag openhartig. ‘Je moet in kleine stappen denken en heel veel praten.’ Op de locaties bijvoorbeeld stond zorg en wonen centraal. Bewegen had geen prominente plaats in de dagbesteding. Het programma Zo kan het ook! van Gehandicaptensport Nederland bracht de cliënten van Triade in beweging. ‘We moesten op de locaties uitleggen dat bewegen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking belangrijk is en wat bewegingsagogen doen,’ illustreert Langeslag. ‘Het vergde een gedragsverandering binnen Triade en dat is gelukt. De contactpersonen op de woongroepen stellen nu zelfs eisen aan de bewegingsagogen in spé.’

triade
Anita Beerendonk (ROC Flevoland) en Rene Langeslag (Triade)

Onderwijsprogramma

De studenten bewegingsagogiek van ROC Flevoland verzorgen het totale beweegprogramma van Triade onder leiding van de fysiotherapeuten van de zorginstelling. Van maandag tot en met vrijdag is er bewegen op muziek, zwemmen, huiskamerfitness en Sherborne (een bewegingspedagogiek gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging). De niveau 4 leerlingen bereiden in het derde en vierde jaar onder andere de lessen voor, voeren uit, observeren de cliënten en schrijven een beweegplan. ‘Via Triade hoorden we dat ons onderwijsprogramma niet helemaal aansloot bij de taken die de studenten uitvoeren. De theorie voor het schrijven van een beweegplan leerden de studenten in het vierde jaar. Dit bleek in de praktijk te laat. Hier beginnen we nu halverwege het derde leerjaar aan, zodat de vierdejaars de opgedane kennis direct kunnen gebruiken voor de examenopdrachten. En zo hebben we ook verplichte workshops Sherborne opgenomen in het lesprogramma. Zo hopen we nog meer kwaliteit te leveren en gaan we de diepte in.’

Een aantal jaren geleden startte de samenwerking tussen Triade Flevoland, een organisatie die gehandicapten- en jeugdzorg biedt, en het ROC Flevoland, afdeling Sport & Bewegen. Een handjevol studenten begeleidden toen het beweegprogramma Zó Actief; nu zijn er dagelijks veertien studenten op de verschillende locaties aanwezig voor zo’n 160 cliënten. Fantastische samenwerking met vallen en opstaan Cliënten zijn blij dat ze kunnen bewegen, studenten zie je groeien in hun rol. Dat is mooi om te zien.

Studenten

Ieder jaar wisselt de helft van de leerlingen. Voor de cliënten is het soms lastig om aan de nieuwe studenten te wennen. En voor de stagiaires is het werken bij Triade niet altijd even makkelijk. ‘We zijn streng,’ legt René Langeslag uit. ‘Dat moet, want anders gaat het niet goed met Zó Actief. We vragen een proactieve werkhouding, ze moeten zelfstandig en zelfsturend worden.’ De tussenevaluaties in het derde jaar zijn confronterend vertelt Beerendonk. ‘Het is een harde leerschool. De leerlingen ervaren dat ze te weinig begeleiding krijgen, het omgaan met de cliënten is soms moeilijk en de verantwoordelijkheden zijn groot.’ Langeslag en Beerendonk proberen de stagiaires op alle manieren te helpen, maar kunnen geen ijzer met handen breken. ‘Het liefst willen we op iedere locatie een bewegingsagoog om de leerlingen te begeleiden. Nu is er één die ze een aantal keren per jaar zien,’ vertelt de coördinator Vrije tijd. ‘Gelukkig hebben we een goede tussenoplossing gevonden,’ vult Anita Beerendonk aan. ‘De fysiotherapeuten zijn altijd beschikbaar en helpen waar nodig.’

Toekomst

Een volgende stap is dat studenten van ROC Flevoland cliënten op de woongroepen begeleiden. Hoe kunnen de cliënten meer bewegen in hun thuisomgeving? ‘Dit gaat stap voor stap,’ legt René Langeslag uit. ‘De vierdejaars studenten doen in hun laatste jaar onderzoek, geven conclusies en aanbevelingen en schrijven een projectplan.’ ‘Het jaar daarna voeren de nieuwe vierdejaars studenten het plan uit,’ vertelt Beerendonk. ‘En loopt het, dan volgt de borging van de methode.’

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.