Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Trends op maatschappelijk gebied, gezondheid en sport en bewegen

Artikel

De sportdeelname onder de Nederlandse bevolking stijgt, we bewegen graag alleen, de toename van overgewicht lijkt gestuit, maar toch blijft het percentage mensen dat te zwaar is onverminderd hoog. Dat zijn volgens de Rapportage Sport 2014 en het RIVM belangrijke trends op het gebied van sport en bewegen in ons land.

Een belangrijke reden om wel of niet aan sport te doen heeft opvallend vaak te maken met je opleidingsniveau. Zo zijn er meer hoger opgeleiden aan sport gaan doen, terwijl dit voor middelbaar en lager opgeleiden niet het geval is. Verder doen mensen met een handicap minder vaak aan sport. Wel neemt het aantal sportende gehandicapten toe.

Levensfase

Ook houdt de levensfase waarin je verkeert verband met je sportdeelname. De drukte van een gezin met kleine kinderen leidt tot minder sporten door de ouders.

Migranten

Niet-westerse migranten blijven in hun sportdeelname inmiddels niet meer achter bij die van westerse migranten en autochtone Nederlanders. Wel blijft de sportdeelname van Marokkaans- en Turks-Nederlandse vrouwen achter. Antilliaans- en Surinaams-Nederlandse jongeren sporten net zo vaak of vaker dan autochtone jongeren.

Fitness

fitnessKijk je naar de soorten sport die worden beoefend dan blijkt: de populariteitsprijs is voor fitness, veruit de meest beoefende sport bij volwassenen (22%). Runner-up is hardlopen (12%). Tennis (5%) en zwemmen (5%) – in 10 jaar tijd flink gedaald in populariteit – delen de derde plaats. Mannen lopen trouwens vaker hard, voetballen en doen aan diverse vormen van fietsen (toerfietsen, wielrennen, mountainbike). Vrouwen kiezen vaker voor fitness/aerobics, zwemmen, gymnastiek of yoga.

Alleen sporten

Steeds meer mensen sporten individueel. Waar jongeren kiezen voor hardlopen, doen 50-plussers aan wandelen, fietsen en zwemmen. Ook de hogeropgeleiden sporten vaker alleen. Sterker: nog maar een op de drie sporters doet dat via een lidmaatschap bij een sportvereniging. De helft van ons (50%) sport in een zelfgeorganiseerde groep van vrienden of kennissen (38%. Bijna een op de vijf (18%) sport bij een commerciële sportaanbieder (dat kan een fitnesscentrum zijn of zwembad, manege dan wel skihal zijn). 14% sport via sociaal cultureel werk, bedrijfssport, schoolsport of tijdens een sportvakantie.

Meer blessures

blessuresKijkend naar de trend onder sportblessures dan valt op dat het totale aantal kwetsuren is toegenomen. Dat lijkt vooral te maken te hebben met de toegenomen populariteit van fitness en hardlopen. Deze sporten trekken veel nieuwe beoefenaars en deze doen dat mogelijk niet altijd onder de juiste begeleiding. De kans op blessures neemt hierdoor toe. De kans dat deze mensen daardoor bovendien weer vrij snel stoppen met sporten is ook groot. De trend van het toegenomen aantal blessures levert meer medische en maatschappelijke kosten op (denk bv aan arbeidsverzuim). Preventief beleid – zoals het organiseren van valvaardigheidstrainingen en het aanbieden van beschermende materialen zoals scheendekkers, braces en bitjes – blijft daarbij noodzakelijk. Maar dan nog zijn de besparingen op de kosten van gezondheidszorg en arbeidsverzuim door het stimuleren van bewegen aanzienlijk groter dan de kosten van sportblessures.

Overgewicht

Speurend naar trends in het kader van de volksgezondheid zien we dat er, volgens het trendscenario 2030 van RIVM, een eind lijkt te komen aan de toename van ons overgewicht. Wel blijft het percentage mensen dat te zwaar is onverminderd hoog (48%). Een belangrijke oorzaak: een op de drie Nederlanders beweegt te weinig en dit percentage zal in 2030 niet veel lager zijn.

Kampioen zitten

Vergeleken met andere landen in Europa bewegen we in Nederland veel. Maar tegelijkertijd zijn we als land regerend kampioen op het onderdeel ‘zitten’. Maar liefst 7,4 uur per school- of werkdag brengen we (12-64 jaar) inactief door op ons achterwerk. Zelfs sporters- met uitzondering van de groep met 30-64-jarigen – zitten te veel.

Economische crisis

Sinds de economische teruggang van 2008 staan de uitgaven voor sport onder druk. Bijna 7% van de Nederlanders bezuinigt tijdens de crisis op sportuitgaven. Voor langdurig in armoede levende gezinnen is het moeilijker om kinderen te laten sporten en om aan het sociale leven mee te kunnen doen. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de meeste gemeenten voelen de financiële malaise; 93% bezuinigt op sport of gaat dit doen.

Investeren

Toch blijft er continuïteit aan landelijke investeringen in sport. Dat geldt zowel voor top- als breedtesport. De overheid blijft investeren in zowel de breedtesport als de topsport. In 2012 gaf de overheid bijna 1,6 miljard euro uit aan het stimuleren en faciliteren van sportactiviteiten. Hier stond 300 miljoen euro aan inkomsten uit sport tegenover.

Technologie

Ook de technologie en digitalisering laat zich niet onbetuigd op het gebied van sporten en bewegen, op alle niveau’s dus zowel in de top- en in de breedtesport, maar ook in het dagelijkse leven. Dit blijkt onder meer uit de populariteit van technische innovaties als horloges met hartslag- en beweegmeters, waardoor je je bewuster wordt van je eigen sport- en beweeggedrag. Minpuntje: technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van de e-bike, kunnen ook negatief uitpakken. In de zin dat ze de noodzaak tot bewegen verminderen. Hoe dit uitwerkt in de deelname aan sport en/of bewegen zal de toekomst moeten leren (Bron: Een gezonder Nederland, kernboodschappen van de VTV 2014)

Digitalisering

Ook binnen het sport- en beweegveld gaat de digitalisering niet aan onze deur voorbij. Dat blijkt wel uit de toename van tablets, apps, videofeedback en (serious) games die worden gebruikt. Mooie voorbeelden zijn Springlab en Activating play. In het onderzoek ‘Van tikken naar taggen‘ gaan diverse ervaringsdeskundigen in het bewegingsonderwijs en gaming in op de voor- en nadelen van het gebruik van deze technologische middelen.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.