Sluiten

Teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches in een bijzondere positie

Artikel

Geplaatst op 13 februari 2019

Teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches vallen vaak tussen wal en schip. Veel onderzoeken, bijeenkomsten en congressen in de sport- en beweegsector zijn gericht op beleidsmakers of buurtsportcoaches, terwijl zij daar precies tussenin zitten. Kenniscentrum Sport heeft vijftien teamleiders, waarvan de meesten in dienst zijn van een lokale sportserviceorganisatie of sportbedrijf, bevraagd naar de manier waarop zij leiding geven aan het team van buurtsportcoaches en schakelen tussen uitvoering en beleid. De teamleiders omschrijven hun rol als “belangrijk en interessant, maar ook complex” en “het is laveren tussen coachen en sturen, en pendelen tussen beleid en uitvoering”.

Wijzigingen in de buurtsportcoach regeling

Vanwege wijzigingen in de buurtsportcoach regeling (Brede Regeling Combinatiefuncties) per 2019 hebben gemeenten nu nog meer vrijheid om te differentiëren en buurtsportcoaches op-maat lokaal in te zetten. Het aantal fte wordt per gemeente losgekoppeld van het beschikbare bedrag en daarmee losgelaten.

Afhankelijk van de behoefte kan men besluiten om uitvoerders of juist meer verbindende buurtsportcoaches in te zetten. Of onderscheid te maken in junior en meer senior buurtsportcoaches. Uit bovengenoemd verkennend onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de teamleiders zelf van buurtsportcoach is ‘door gegroeid’ tot teamleider.

Vraagstukken die voor teamleiders en coördinatoren spelen

Een aantal vraagstukken voor teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches hangt met bovenstaande samen. Zij geven aan dat zij het voeren van beoordelingsgesprekken met buurtsportcoaches lastig vinden. En ze vinden het ook moeilijk om een balans te vinden tussen buurtsportcoaches zelfstandig en ondernemend in de wijken te laten werken versus onderling uitwisselen en leren van elkaar binnen een team.

Als het gaat om de specifieke rol van de teamleiders tussen uitvoering en beleid komt ook een aantal vraagstukken naar voren. Bijvoorbeeld over inzicht krijgen in opbrengsten en draagvlak creëren bij andere beleidsterreinen.

Bijeenkomst voor teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches

Vanwege de behoefte die werd geuit om onderling informatie uit te wisselen over vraagstukken en successen, organiseerde Kenniscentrum Sport op dinsdag 12 februari een bijeenkomst voor teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en andere sportfunctionarissen. De eerste reacties van deelnemers zijn positief en ze geven aan zeker vaker en specifieker kennis te willen delen. De uitkomsten en inzichten van deze eerste bijeenkomst zal Kenniscentrum Sport binnenkort (onder andere) via dit platform Alles over Sport delen.

Meer informatie via Marloes Aalbers, marloes.aalbers@kcsport.nl / 06-21649610.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.