Sluiten

Succesvol gelden werven met planmatige aanpak

Tips

Publicatiedatum 14 december 2015

Hoe kan ik gelden werven voor mijn project, vereniging, evenement of campagne? Hoe kom ik tot een goede afstemming voor gevers en hun tegenprestatie? Waar begin ik? Wervingsbeleid vraagt goede afstemming, draagvlak en volharding.

Hoe je dit succesvol kunt aanpakken, zie je in deze videoclip:

Een goed wervingsbeleid staat of valt met het analyseren en categoriseren van je potentiële gevers. Op wie ga je je richten? De wervingspiramide maakt de verschillende geefgroepen inzichtelijk en de waarde die zij kunnen bijdragen aan jouw organisatie.

illustratie van een netwerk
(Foto: Kenniscentrum Sport)

In de onderste lagen van de piramide tref je de lokale omgeving. Denk aan buurtbewoners, omliggende verenigingen, leveranciers, lokale stakeholders. De volgende laag wordt gevormd door betrokkenen van je cliënten die bij het project betrokken zijn. Op de volgende trede tref je de cliënten zelf. Daarna de ad hoc vrijwilligers en de structurele vrijwilligers die toch al betrokken zijn bij je instelling. Dan komen uiteindelijk eventuele ‘partners’ in beeld, denk aan het bedrijfsleven, maar ook aan je gemeente. Kun je hen verleiden om hun kennis in te zetten voor jouw projecten?

Financiële bijdrage

Tenslotte is er nog de laag van partners die bereid zijn een financiële bijdrage te leveren. Dit kunnen bedrijven zijn, vermogensfondsen, je eigen fonds dat verbonden is aan jouw instelling of subsidieverstrekkers zoals de gemeente.

5 tips bij succesvol werven van gelden

Ook handig zijn de 5 tips van Gerben van Hardeveld (NOC*NSF).

Tip 1. Realiseer je dat een gift niet alleen vrijwillig is, maar ook vrij van tegenprestaties

Anders zou er sprake zijn van bijvoorbeeld een sponsorovereenkomst. Bij een sponsorrelatie vervalt de fiscale giftenaftrek. Een bedrijf of individu dat een sporter steunt in ruil voor tickets, het gebruik van beeldrechten en/of aanwezigheid van de sporter bij een bijeenkomst, bedrijft sponsoring.

Illustratie van 2 mannen die elkaar de hand schudden
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Tip 2. Investeer in de relatie met de gever

Leer hem of haar kennen, liefst persoonlijk en hou het contact bij. Wat beweegt hem of haar? Wat is de historie van de betrokkenheid bij jouw doel of vereniging? Informeer en waardeer de gever. Biedt de mogelijkheid om actief mee te denken of te werken bij het goede doel of vereniging. Bij grotere aantallen (kleine) gevers, kun je overwegen om een heus crm-systeem te gebruiken.

Tip 3. Stel je als goed doel of vereniging niet nederig op

Realiseer je dat je iets kunt betekenen voor de gever. Natuurlijk toon je je dankbaarheid bij een gift, maar benadruk altijd wat je met de schenking kunt betekenen.

Tip 4. Wie het kleine niet eert…

Veel grote gevers zijn ooit begonnen met een kleine gift voor het betreffende doel. Beschouw alle vrijwilligers en gevers daarom als waardevolle relaties. Het registreren van bijvoorbeeld email adressen is waardevol om te kunnen blijven communiceren met de gever. Over de besteding van de gift, nieuwe plannen en om te bouwen aan de relatie.

Tip 5. Behandel vragen consequent en met aandacht

Zie kritiek als een kans om van te leren en eventueel een ongelukkige relatie nieuw leven in te blazen.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.