Sluiten

Subsidies voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Artikel

Publicatiedatum 11 oktober 2018

De bouw van een nieuw sportcomplex of het opknappen van een bestaande accommodatie of een kantinegebouw is een mooie gelegenheid om bewuste keuzes te maken. En dan niet alleen over de inrichting, maar ook over het gebruik van duurzame materialen en energiebesparing. Zo blijkt ook uit de cijfers van de afgelopen jaren. Bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland investeerde het afgelopen jaar in duurzame verlichting en isolatie. Veel van deze uitgaven komen in aanmerking voor subsidie. Welke zijn dit en hoe dien je een aanvraag in?

Thema’s als duurzaamheid en energiebesparing staan al jaren hoog op de agenda van sportverenigingen. Het is een belangrijke voorwaarde voor gemeenten die alles inzetten om zich te conformeren aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Er bestaan verschillende subsidies voor duurzame investeringen zoals LED-verlichting, isolatiemateriaal, isolerend glas, zonnepanelen en hoogrendementsketels. Er zijn regelingen op regionaal en landelijk niveau. Je vindt deze in de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport.

Onderstaand een korte toelichting op enkele van die subsidies.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De EDS-subsidie is speciaal bestemd voor sportverenigingen. Een club ontvangt door gebruik te maken van deze regeling tot 30% van de kosten van energiebesparende investeringen terug aan subsidie. Verenigingen kunnen nog tot 7 december van dit jaar een aanvraag indienen bij de Dienst Subsidies aan Instellingen voor deze subsidie. Volgend jaar gaat deze regeling over in de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

SDE+ voor de aanschaf van zonnepanelen

Voor de aanschaf van zonnepanelen kan gebruik worden gemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Voor de hoeveelheid geproduceerde energie via de panelen ontvangt de sportvereniging subsidie. Het subsidiebedrag is variabel, en wordt onder meer gekoppeld aan de energieprijs op de markt.

Vanaf 2019: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Via deze regeling is volg jaar 87 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van sportmaterialen en bouw of onderhoud van accommodaties. Ook duurzame investeringen zoals LED-verlichting boven sportvelden vallen vanaf volgend jaar onder deze regeling. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Subsidies van minder dan 5000 euro worden niet verstrekt. Voor kleinere investeringen kan een sportvereniging beter in overleg gaan met de gemeente of de provincie.

Subsidie aanvragen?

In de database lees je bij welke subsidieverstrekker een aanvraag kan worden ingediend. De aanvraag moet altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er in elk geval een aankoopbewijs of opdrachtverstrekking aanwezig zijn en een bewijs van betaling. Kijk ook goed naar de deadline. Sommige regelingen gelden tot drie maanden na de aankoop (EIA) maar er zijn ook subsidies die voorafgaand aan de investering moeten worden aangevraagd.

Subsidieregelingen stapelen

Soms kun je van meerdere regelingen tegelijk gebruik maken. Zo mogen de EDS-regeling en de SDE+ gecombineerd worden. In de voorwaarden is meestal te vinden met welke regelingen een subsidie mag worden gecombineerd. Dit is natuurlijk ook na te vragen bij de subsidieverstrekker.

Meer lezen

Lees hier ook het artikel met 10 tips voor een subsidieaanvraag.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.