Sluiten

Subsidies voor het verduurzamen van sportaccommodaties

Artikel

Publicatiedatum 11 oktober 2018

De bouw van een nieuw sportcomplex of het opknappen van een bestaande accommodatie of een kantinegebouw is een mooie gelegenheid om bewuste keuzes te maken. En dan niet alleen over de inrichting, maar ook over het gebruik van duurzame materialen en energiebesparing. Zo blijkt ook uit de cijfers van de afgelopen jaren. Bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland investeerde het afgelopen jaar in duurzame verlichting en isolatie. Veel van deze uitgaven komen in aanmerking voor subsidie. Welke zijn dit en hoe dien je een aanvraag in?

Thema’s als duurzaamheid en energiebesparing staan al jaren hoog op de agenda van sportverenigingen. Het is een belangrijke voorwaarde voor gemeenten die alles inzetten om zich te conformeren aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Er bestaan verschillende subsidies voor duurzame investeringen zoals LED-verlichting, isolatiemateriaal, isolerend glas, zonnepanelen en hoogrendementsketels. Er zijn regelingen op regionaal en landelijk niveau. Je vindt deze in de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport.

Onderstaand een korte toelichting op enkele van die subsidies.

Subsidie voor milieuvriendelijke sportvelden

Het verduurzamen van sportcomplexen, energie besparen en het toepassen van milieuvriendelijke materialen bij kunstgrasvelden en de bouw van sporthallen is een vanzelfsprekendheid geworden. De overheid stimuleert deze investeringen met behulp van subsidies en fiscaal voordeel. Deze subsidies zijn te benutten door sportorganisaties, maar ook door ondernemers die zich inzetten om door te innoveren steeds slimmere oplossingen te vinden. Niet zelden zijn dat ondernemers die nauw zijn verweven met een sport of sportclub.

Op dit moment is er een interessante subsidie geopend vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke kunstgrasvelden.

Kunstgrasvelden nuttig, maar niet milieuvriendelijk

Kunstgrassportvelden zijn een bijzonder nuttig product voor de sport, onderhoudsvriendelijk en in alle jaargetijden volop bespeelbaar. Maar maatschappelijk gezien kleven er veel nadelen aan kunstgras. Zo zijn kunstgrasvelden op dit moment niet hoogwaardig te recyclen. De inkoop en het onderhoud van sportvelden ligt veelal bij gemeenten, of bij grote professionele sportorganisaties. Zij hebben, gezien alle klimaatafspraken, behoefte aan veilig en 100% hoogwaardig en economisch rendabel recyclebare kunstgras sportvelden. Bij een kunstgrassportveld gaat het dan niet alleen over de kunstgrasmat zelf maar het totale systeem, inclusief de sporttechnische laag en fundering.

Subsidie voor twee hoofdthema’s

Ondernemers kunnen binnen deze SBIR-oproep subsidie aanvragen voor twee hoofdthema’s: ‘hoogwaardig recyclebare kunstgras sportvelden’ en ‘bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden’. Er is € 2,8 miljoen beschikbaar voor zowel haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) als de prototype-ontwikkeling (fase 2). SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Het karakter van de SBIR-regeling sluit wel aan bij de sportwereld. De subsidie wordt uitgevoerd als een gefaseerde competitie, waarbij steeds de beste plannen doorgaan. Wanneer je als ondernemer een plan hebt, moet je dus wel meteen meedoen en je idee plus een plan voor het onderzoeken van de technische en/of commerciële haalbaarheid van het plan indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 20 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn.

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vind je op mijn.rvo.nl.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

De EDS-subsidie is speciaal bestemd voor sportverenigingen. Een club ontvangt door gebruik te maken van deze regeling tot 30% van de kosten van energiebesparende investeringen terug aan subsidie. Verenigingen kunnen nog tot 7 december van dit jaar een aanvraag indienen bij de Dienst Subsidies aan Instellingen voor deze subsidie. Volgend jaar gaat deze regeling over in de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

SDE+ voor de aanschaf van zonnepanelen

Voor de aanschaf van zonnepanelen kan gebruik worden gemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Voor de hoeveelheid geproduceerde energie via de panelen ontvangt de sportvereniging subsidie. Het subsidiebedrag is variabel, en wordt onder meer gekoppeld aan de energieprijs op de markt.

Sinds 2019: Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Via deze regeling is volgend jaar 87 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van sportmaterialen en bouw of onderhoud van accommodaties. Ook duurzame investeringen zoals LED-verlichting boven sportvelden vallen vanaf volgend jaar onder deze regeling. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Subsidies van minder dan 5000 euro worden niet verstrekt. Voor kleinere investeringen kan een sportvereniging beter in overleg gaan met de gemeente of de provincie.

Subsidie aanvragen?

In de database lees je bij welke subsidieverstrekker een aanvraag kan worden ingediend. De aanvraag moet altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er in elk geval een aankoopbewijs of opdrachtverstrekking aanwezig zijn en een bewijs van betaling. Kijk ook goed naar de deadline. Sommige regelingen gelden tot drie maanden na de aankoop (EIA) maar er zijn ook subsidies die voorafgaand aan de investering moeten worden aangevraagd.

Subsidieregelingen stapelen

Soms kun je van meerdere regelingen tegelijk gebruik maken. Zo mogen de EDS-regeling en de SDE+ gecombineerd worden. In de voorwaarden is meestal te vinden met welke regelingen een subsidie mag worden gecombineerd. Dit is natuurlijk ook na te vragen bij de subsidieverstrekker.

Meer lezen

Lees hier ook het artikel met 10 tips voor een subsidieaanvraag.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.