Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Subsidie voor onderzoek binnen programma Sport en Bewegen 2017

ZonMW opent subsidieoproep van 1,7 miljoen euro voor multidisciplinair onderzoek op het gebied van sport en bewegen.

De toekomst van de (top)sport in Nederland wordt voor een groot deel bepaald door onderzoek. Waardevolle kennis en data waarmee we ons als sportland blijven ontwikkelen. Veel kennis is al aanwezig, maar vaak ligt het nog teveel opgesloten op eigen terrein. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende kennisinstellingen moet eraan bijdragen dat de (top)sport in Nederland een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Daarom kun je vanaf nu kun je in aanmerking komen voor een ZonMw onderzoeksprogramma, Sport & Bewegen 2017. Het doel van deze subsidieoproep is om multidisciplinair onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren.

Kortom: intensieve samenwerkingen tussen universiteiten, hoge scholen, gemeente, sportaanbieders liggen aan de basis van een sterk, gezond en duurzaam (top)sportklimaat in Nederland.

Bijdragen aan waardevolle sportkennis

Het uitgangspunt om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen wordt gevormd door de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport. Subsidieaanvragen voor het ZonMW programma worden dan ook langs deze lat gelegd en beoordeeld. Mark Raijmakers, coördinator Sport en Bewegen van ZonMw zegt hierover in een reactie op de subsidieoproep: “We willen bij deze oproep meegeven dat de kans op het honoreren van een project groter is als het onderwerp goed aansluit bij de praktijk”. Het belang van een betere aansluiting tussen wetenschap en praktijk wordt hiermee nog eens benadrukt.

Thema’s van Nationale Kennisagenda Sport

De drie thema’s waarbinnen de onderzoeksvoorstellen dienen te vallen zijn:

1.Beter presteren

Binnen dit thema staat de topsport centraal. Bijvoorbeeld het verbeteren van talentherkenning, meten van het fysieke en mentale vermogen van atleten en innovaties op het gebied van bijvoorbeeld voeding, coaching en techniek die kans op succes (en mondiale medailles) vergroten. Onderzoeksonderwerpen die stuk voor stuk bijdragen aan de uitgedragen internationale ambitie van Nederland als voorloper in de sportwereld.

2. Een leven lang bewegen

Dit thema gaat over de relatie tussen bewegen en gezondheidsvraagstukken en een vitaal leven. Onderwerpen van onderzoek zijn onder andere maatschappelijke kosten van sportblessures, de rol van fitnesstrackers bij bewegingsstimulering, verbeteren van screening van sporters en factoren die samenhangen met een veilige terugkeer naar het sportveld.

3. De waarde(n) van sport

De ontwikkelingen in aard, omvang, beleving en organisatie van sport en bewegen staan hier centraal. Wat is de invloed is van maatschappelijke en culturele factoren, van technologie en het toenemend social media gebruik? En wat gebeurt er bij de (her)inrichting van de openbare ruimte? Wat is het effect van een sportevenement op de lokale economie. Meer en beter inzicht is nodig in de maatschappelijke kansen en problemen van sport.

Over de subsidieaanvraag

Wil jij met een onderzoek bijdragen aan de toekomst van de Nederlandse (top)sport? Het indienen van je aanvraag kan tot en met 5 oktober 2017. Let wel: alleen samenwerkingsverbanden die bestaan uit een combinatie van kennisinstellingen (in ieder geval een universiteit en een hogeschool), een sportorganisatie en een bedrijf, lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties komen in aanmerking voor deze financiering. In totaal is 1.680.000 euro beschikbaar.

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.