Sluiten

Stevensbeek: in voetbal spreekt iedereen dezelfde taal

Praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum 21 oktober 2015

Veel asielzoekers en vluchtelingen die naar Nederland komen zullen hier waarschijnlijk ook voor langere tijd zijn. Zij willen zelf graag meedoen in de Nederlandse samenleving en dat is ook wat de overheid van hen vraagt. Een goede mentale en fysieke gezondheid helpt om de integratie te bevorderen. Daarom zijn aandacht voor sport en bewegen en de samenwerking met lokale sportaanbieders op en rond de asielzoekerscentrums (AZC’s) zo belangrijk. In Stevensbeek werd dat perfect opgepakt.

Sport en bewegen bieden mooie kansen om verschillende positieve effecten voor asielzoekers en vluchtelingen te bereiken. Zo kan het de lichamelijke en mentale gezondheid (gezonde leefstijl) verbeteren, het kan isolement doorbreken en participatie en sociale contacten bevorderen, het kan een laag zelfbeeld en een negatieve beeldvorming wegnemen en het biedt structuur en daarmee richting aan leefstijl en dagbesteding. Door te sporten en bewegen worden mensen weer energiek en hebben vervolgens meer motivatie om aan andere activiteiten deel te nemen. De doelgroep staat doorgaans ver af van sport en bewegen en maakt nauwelijks gebruik van sportfaciliteiten in de buurt, in de stad of gemeente. Door te sporten en te bewegen kunnen mensen ook buiten het AZC sociale contacten aangaan en vaardigheden aanleren die in de maatschappij goed van pas komen.

Plezier en ontspanning belangrijk

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden en zijn op zoek naar vrede, veiligheid en bescherming. Zij hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt, die fors ingrijpen op de mentale en fysieke gezondheid. Het besluit om familie en bezittingen achter te laten leidt tot een groot gemis en vaak tot heimwee. Vluchtelingen en asielzoekers vormen daarom een specifieke doelgroep, waarbij trauma’s, onzekerheden, spanning en angst een rol spelen. Voor hen is het belangrijk dat ze ergens aan kunnen meedoen, al is het alleen maar voor plezier en ontspanning en om hun gedachten even te verzetten.

Sportvereniging Stevensbeek

Veel sportaanbieders willen graag daaraan hun steentje bijdragen. Zo ook Sportvereniging Stevensbeek (SVS) uit Stevensbeek. Stevensbeek is een kerkdorp in de gemeente Sint Anthonis met nog geen 700 inwoners. In Stevensbeek is eerder een AZC gevestigd geweest. In die periode speelden een aantal bewoners van het AZC mee bij SVS. “Dat was ook op sportief gebied een goede tijd voor de voetbalclub”, vertelt Tanja van Sambeek, woordvoerster van het project ‘Samen Stevensbeek’.

Stevensbeek heeft te maken met krimp en de voetbalvereniging heeft maar nauwelijks voldoende spelers voor alle teams, met name bij de jeugd. Toen er in 2014 opnieuw een AZC naar het dorp kwam werd dus direct contact gezocht met het COA. “Door opnieuw inwoners van het AZC te betrekken bij SVS hebben wij extra leden en kunnen zij sporten en ontspannen”, legt Tanja uit. Dankzij de extra jeugdleden kan SVS de teams in stand houden.

Omnivereniging

Maar dat geldt niet alleen voor voetbal. SVS is een omnivereniging die voetbal, volleybal en schaatsen/skeeleren aanbiedt. In alle drie de geledingen sporten asielzoekers mee.

Leefbaarheid en voorzieningen

Daarnaast betekent de komst van het AZC ook extra leerlingen voor de basisschool. Een school die heel klein is en waar elke leerling telt voor het voortbestaan van de school. De komst van de asielzoekers is ook aangegrepen als kans om de leefbaarheid en de voorzieningen in Stevensbeek in stand te houden.

‘Samen Stevensbeek’

Omdat er extra geld nodig is voor bijvoorbeeld voetbalschoenen, extra ballen en trainers is subsidie ontvangen van het Oranje Fonds en is het plan ‘Samen Stevensbeek’ opgesteld en ingediend bij de Brabantse Dorpen Derby 2015, waar een geldprijs aan gekoppeld is. “De samenwerking met het AZC is klein begonnen, met voetbal”, zegt Tanja. “Voetbal is laagdrempelig, en wereldwijd dezelfde taal.”

Dit jaar heeft de Dorpen Derby als thema cultuur. Met het plan ‘Samen Stevensbeek’ worden door sport letterlijk de verschillende culturen met elkaar verbonden. Maar het plan is ondertussen verbreed. Naast de sportende mannen, sporten nu ook vrouwen en kinderen en naast sport worden nu ook activiteiten op het gebied van muziek, dans, koken, kunst en theater georganiseerd.

Op de vraag waarom sport en bewegen voor mensen uit een AZC zo belangrijk is, antwoordt Tanja: “Sport en bewegen is voor iedereen belangrijk! Zelf sport ik ook met enige regelmaat, waardoor ik me fitter voel, maar tijdens het sporten kan ik ook stress kwijt. Zeker voor asielzoekers, die vaak een verleden met oorlog en onderdrukking hebben, kan sport en bewegen een fantastische uitlaatklep zijn. Daarnaast merken wij dat de contacten die tijdens het sporten ontstaan ook leiden tot beter gebruik van de Nederlandse taal en het leren kennen van onze gewoontes.”

Dankbaarheid

En wat levert de samenwerking met het asielzoekerscentrum de vereniging SVS en de mensen uit Stevensbeek op? “Wij leren weer van hen. Wij leren over andere culturen en over hun enorme gastvrijheid. Wij weten beter wat er speelt in de landen van herkomst en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ze tonen enorme dankbaarheid richting ons dorp. Er ontstaan ook weer mooie vriendschappen, net zoals in de eerste periode met het AZC en de inwoners van destijds. Samenvattend bevorderen de activiteiten de integratie van de asielzoekers in de Nederlandse samenleving, maar ook de leefbaarheid in Stevensbeek. En als ik voor mezelf spreek: Ik heb geleerd om vooral weer te zien hoe goed wij het hier in Nederland hebben.”

Tips

Tot slot: Welke tips heb je voor anderen? Tanja: ”Investeer tijd in die ander, heb eens oprechte interesse. Dat levert zoveel mooie dingen op! Op de hele maatschappelijke discussie rondom dit thema heb ik geen invloed. Waar ik wel invloed op heb is op het feit dat ze er zijn en hoe ik daar vervolgens mee omga. En dan kiezen wij in Stevensbeek ervoor om niet alleen de problemen te zien, maar vooral ook de kansen!”

 

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.